c917 Alternativní pohybové aktivity a hry

Fakulta sportovních studií
jaro 2014
Rozsah
0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (přednášející)
Jarmila Titzová (pomocník)
Garance
Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D.
Oddělení vizuální komunikace - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum celoživotního vzdělávání - Účelová zařízení - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
c917/01: Pá 21. 3. 12:30–14:30 118 - pohybová tělocvična, Pá 25. 4. 9:00–11:30 118 - pohybová tělocvična, St 14. 5. 9:30–11:30 118 - pohybová tělocvična, Čt 29. 5. 10:00–12:30 118 - pohybová tělocvična, D. Heiland Trávníková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Jiné omezení: Předmět je určen primárně studentům s pohybovým a sluchovým postižením
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nabídnout studentům atraktivní "alternativní" pohybové aktivity z oblasti psychomotrických her, žonglování, dramatických cvičení či tance. Předmět vznikl v rámci projektu OP VK, řešeného na Fakultě sportovních studií, MU v Brně. Tento projekt, podpořený ESF a státním rozpočtem ČR je zaměřen na netradiční pohybové aktivity pro jedince se speciálními potřebami a kromě výměny zkušeností s partnerskými univerzitami v ČR a zahraničí chceme nabízet tyto zajímavé pohybové aktivity také vám, studentům MU. Předmět je primárně nabízen studentům se specifickými nároky (studentům s postižením pohybovým,zrakovým nebo sluchovým)!
Osnova
  • Osnova předmětu je stanovena podle cílových skupin studentů: -psychomotorické hry -základy žonglování -dramatické pohybové hry -aktivity zaměřené na rozvoj rytmu, koordinace a prostorové orientace -prvky zdravotního cvičení na velkých míčích a bosu -prvky relaxace -aktivity zaměřené na rozvoj rytmu, koordinace a prostorové orientace -taneční aktivity
Literatura
    doporučená literatura
  • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Žonglování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 42 s. ISBN 9788021045873. info
  • BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 92 s. 1. dotisk. ISBN 978-80-210-3067-1. info
  • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Psychomotorics. Brno: Paido, 2003. 15 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-066-2. info
Výukové metody
praktický seminář formou blokové výuky 4x semestr
Metody hodnocení
Předpokladem k úspěšnému zakončení předmětu je aktivní účast v hodinách.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/alternativni_pohybove_aktivity/#
Předmět c917 se vypisuje v rámci placené TV Centra univerzitního sportu FSpS MU. Předmět je primárně nabízen studentům se specifickými nároky (studentům s postižením pohybovým, zrakovým nebo sluchovým)! V případě nenaplněné kapacity je umožněna registrace ostatním studentům (např. FSpS či oboru Spec.ped. na PdF) The course c917 is offered within the paid form of PE at CUS FSpS.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019.