c917 Alternativní pohybové aktivity a hry

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Janíková (cvičící)
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (cvičící)
Jarmila Titzová (pomocník)
Garance
Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
Předmět se vypisuje v rámci placené Tv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Jiné omezení: Předmět je určen primárně studentům s pohybovým a sluchovým postižením
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nabídnout studentům atraktivní "alternativní" pohybové aktivity z oblasti psychomotrických her, žonglování, dramatických cvičení či tance. Předmět vznikl v r.2011 v rámci projektu OPVK, řešeného na Fakultě sportovních studií MU v Brně. Předmět je primárně nabízen studentům se specifickými nároky (studentům s postižením pohybovým, sluchovým nebo zrakovým)!
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen: orientovat se v nabídce "alternativních" pohybových aktivit aplikovat získané zkušenosti z oblasti psychomotrických her, žonglování, dramatických cvičení či tance při sestavení ukázkové výuky přizpůsobit pohybové aktivity osobám se specifickými nároky
Osnova
 • Osnova předmětu je stanovena podle cílových skupin studentů:
 • 1.Studenti se sluchovým a zrakovým postižením:
 • -psychomotorické hry -základy žonglování -dramatické pohybové hry -aktivity zaměřené na rozvoj rytmu, koordinace a prostorové orientace -prvky zdravotního cvičení na velkých míčích a bosu
 • 2. Studenti s tělesným postižením:
 • -psychomotorické hry -základy žonglování -prvky relaxace -aktivity zaměřené na rozvoj rytmu, koordinace a prostorové orientace -taneční aktivity
Literatura
  doporučená literatura
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Žonglování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 42 s. ISBN 9788021045873. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 92 s. 1. dotisk. ISBN 978-80-210-3067-1. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Psychomotorics. Brno: Paido, 2003. 15 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-066-2. info
Výukové metody
praktický seminář formou blokové výuky 4x / semestr Úkoly pro samostudium: Studium doporučené literatury Kontrola úkolů: v zápočtovém týdnu
Metody hodnocení
Předpokladem k úspěšnému zakončení předmětu je aktivní účast v hodinách.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/alternativni_pohybove_aktivity/#
Předmět je primárně nabízen studentům se specifickými nároky (studentům s postižením tělesným, zrakovým nebo sluchovým)!
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/c917