c917 Alternativní pohybové aktivity a hry

Fakulta sportovních studií
podzim 2014
Rozsah
0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (přednášející)
Jarmila Titzová (pomocník)
Garance
Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D.
Oddělení vizuální komunikace - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Kontaktní osoba: Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení vizuální komunikace - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
c917/01: Po 13. 10. 14:00–16:00 119 - univerzální tělocvična, Pá 31. 10. 9:30–11:30 119 - univerzální tělocvična, Pá 21. 11. 8:30–11:00 119 - univerzální tělocvična, St 10. 12. 8:00–10:30 118 - pohybová tělocvična, D. Heiland Trávníková
Předpoklady
Předmět se vypisuje v rámci celoživotního vzdělávání.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Jiné omezení: Předmět je určen primárně studentům s pohybovým a sluchovým postižením
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nabídnout studentům atraktivní "alternativní" pohybové aktivity z oblasti psychomotrických her, žonglování, dramatických cvičení či tance. Předmět vznikl v rámci projektu OP VK, řešeného na Fakultě sportovních studií, MU v Brně. Tento projekt je zaměřen na netradiční pohybové aktivity pro jedince se speciálními potřebami a kromě výměny zkušeností s partnerskými univerzitami v ČR a zahraničí chceme nabízet tyto zajímavé pohybové aktivity také vám, studentům MU. Předmět je primárně nabízen studentům se specifickými nároky (studentům s postižením pohybovým, zrakovým nebo sluchovým)!
Osnova
  • Osnova předmětu je stanovena podle cílových skupin studentů: 1.Studenti se sluchovým /zrakovým postižením: -psychomotorické hry -základy žonglování -dramatické pohybové hry -aktivity zaměřené na rozvoj rytmu, koordinace a prostorové orientace -prvky zdravotního cvičení na velkých míčích a bosu Jeden blok bude veden lektory z Ateliéru výchovné dramatiky Neslyšících, JAMU Brno. 2. Studenti s tělesným postižením: -psychomotorické hry -základy žonglování -prvky relaxace -aktivity zaměřené na rozvoj rytmu, koordinace a prostorové orientace -taneční aktivity Jeden blok bude veden lektory z Katedry aplikovaných pohybových aktivit, FTK Olomouc.
Literatura
    doporučená literatura
  • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Žonglování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 42 s. ISBN 9788021045873. info
  • BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 92 s. 1. dotisk. ISBN 978-80-210-3067-1. info
  • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Psychomotorics. Brno: Paido, 2003. 15 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-066-2. info
Výukové metody
praktický seminář formou blokové výuky 4x / semestr Úkoly pro samostudium: studium doporučené literatury KOntrola úkolů: v zápočtovém týdnu
Metody hodnocení
Předpokladem k úspěšnému zakončení předmětu je aktivní účast v hodinách.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/alternativni_pohybove_aktivity/#
Předmět je primárně nabízen studentům se specifickými nároky (studentům s postižením pohybovým, zrakovým nebo sluchovým)!
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019.