c917 Alternativní pohybové aktivity a hry

Fakulta sportovních studií
podzim 2017
Rozsah
0/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Janíková (cvičící)
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (cvičící)
Jarmila Titzová (pomocník)
Garance
Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D.
Oddělení vizuální komunikace - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Kontaktní osoba: Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení vizuální komunikace - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
c917/01: Pá 13. 10. 11:15–13:15 118 - pohybová tělocvična, Pá 20. 10. 10:30–13:00 119 - univerzální tělocvična, Pá 27. 10. 10:00–12:30 119 - univerzální tělocvična, Pá 24. 11. 11:15–13:15 118 - pohybová tělocvična
Předpoklady
Předmět je zařazen do placené části výuky tělesné výchovy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/12
Jiné omezení: Předmět je určen primárně studentům se specifickými nároky (pohybovým, zrakovým, sluchovým postižením).
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nabídnout studentům atraktivní "alternativní" pohybové aktivity z oblasti psychomotrických her, žonglování, dramatických cvičení či tance.
Předmět vznikl v rámci projektu OP VK, řešeného na Fakultě sportovních studií, MU v Brně.
Tento projekt je zaměřen na netradiční pohybové aktivity pro jedince se speciálními potřebami a kromě výměny zkušeností s partnerskými univerzitami v ČR a zahraničí chceme nabízet tyto zajímavé pohybové aktivity také vám, studentům MU.
Předmět je primárně nabízen studentům se specifickými nároky (studentům s postižením pohybovým, zrakovým nebo sluchovým)!
Osnova
 • Osnova předmětu je stanovena podle cílových skupin studentů:
 • 1.Studenti se sluchovým /zrakovým postižením:
 • -psychomotorické hry
 • -základy žonglování
 • -dramatické pohybové hry
 • -aktivity zaměřené na rozvoj rytmu, koordinace a prostorové orientace
 • -prvky zdravotního cvičení na velkých míčích a bosu
 • Jeden blok bude veden lektory z Ateliéru výchovné dramatiky Neslyšících, JAMU Brno.
 • 2. Studenti s tělesným postižením:
 • -psychomotorické hry
 • -základy žonglování
 • -prvky relaxace
 • -aktivity zaměřené na rozvoj rytmu, koordinace a prostorové orientace
 • -taneční aktivity
 • Jeden blok bude veden lektory z Katedry aplikovaných pohybových aktivit, FTK Olomouc.
Literatura
  doporučená literatura
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Žonglování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 42 s. ISBN 9788021045873. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 92 s. 1. dotisk. ISBN 978-80-210-3067-1. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka. Psychomotorics. Brno: Paido, 2003. 15 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-066-2. info
Výukové metody
Praktický seminář formou blokové výuky 4x / semestr.
Úkoly pro samostudium: studium doporučené literatury.
Kontrola úkolů: v zápočtovém týdnu.
Metody hodnocení
Předpokladem k úspěšnému zakončení předmětu je aktivní účast v hodinách.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/alternativni_pohybove_aktivity/#
Informace k výuce TV najdete na http://www.fsps.muni.cz/cus/.

Předmět je primárně nabízen studentům se specifickými nároky (studentům s postižením tělesným, zrakovým nebo sluchovým)!
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019.