bp1892 Zdravotní tělesná výchova

Fakulta sportovních studií
jaro 2018
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc. (cvičící)
Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ivan Struhár, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1892/01: Čt 13:50–14:35 E34/118 - pohybová tělocvična, D. Moc Králová
Předpoklady
( bp1839 Anatomie || bp1139 Anatomie ) && ( bp1842 Fyziologie člověka || bp1142 Fyziologie člověka ) && ( bp1806 Základy kinezioterapie II && bp1849 Úvod do fyzioterapie II )|| bp1149 Úvod do fyzioterapie - propedeutika II && bp1808 Tělovýchovné lékařství && bp1810 Teorie sportovního tréninku && ( bp1878 Traumatologie || bp1178 Traumatologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá preskribcí pohybové aktivity u oslabených jedinců. V rámci studia tohoto předmětu si student osvojí postupy při výběru pohybových aktivit u oslabení pohybové soustavy, dýchací soustavy, kardiovaskulárního systému, metabolických oslabení, gynekologických oslabení, neuropsychických oslabení, smyslových oslabení, seniorů a dalších. Tyto vědomosti si prakticky ověří při přípravě, prezentaci a vedení metodických výstupů.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen:
1. vybrat vhodný typ pohybové aktivity u oslabených jedinců
2. diskutovat nad výběrem zvolené pohybové aktivity
3. praktikovat vhodně zvolenou pohybovou aktivitu vzhledem k oslabení
Osnova
 • metodické výstupy k oslabení pohybového aparátu ve sportu
 • metodické výstupy k oslabení dýchacího systému
 • metodické výstupy k oslabení kardiovaskulárního systému
 • metodické výstupy k oslabení metabolickému (obezita, DM I, II)
 • metodické výstupy k oslabení gynekologickému
 • metodické výstupy k neuropsychickému oslabení
 • metodické výstupy k oslabení smyslů
 • metodické výstupy k problematice pohybové aktivity seniorů
Literatura
 • LARSEN, Claudia a Oliver HARTELT. Držení těla : analýza a způsoby zlepšení : look@yourself - work@yourself. Edited by Christian Larsen. Olomouc: Poznání, 2010. 143 s. ISBN 9788086606934. info
 • Essentials of physical medicine and rehabilitation : musculoskeletal disorders, pain, and rehabilitation. Edited by Walter R. Frontera - J. K. Silver - Thomas D. Rizzo. 2nd ed. Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier, 2008. xix, 935. ISBN 1416040072. info
 • Exercise in rehabilitation medicine. Edited by Walter R. Frontera - David M. Slovik - David Michael Dawson. 2nd ed. Champaign: Human Kinetics, 2006. ix, 454. ISBN 073605541X. info
 • DOBEŠOVÁ, Petra. Cvičíme s měkkým míčem : 100 cviků pro zlepšení pohybové koordinace a správné držení těla. 3. vyd. Havířov: Domiga, 2003. 35 s. ISBN 8090222226. info
 • BURSOVÁ, Marta, Jaromír VOTÍK a Jiří ZALABÁK. Kompenzační cvičení pro fotbalisty. První vyd. Praha: Olympia, 2003. 95 s. ISBN 8070337931. info
 • HÁLKOVÁ, Jitka. Zdravotní tělesná výchova : speciální učební text. I. část, obecná. 2. vyd. Praha: Česká asociace Sport pro všechny Akademie cvičitelů a instruktorů, 2001. 120 s. : i. info
 • ALTER, Michael J. Strečink : 311 protahovacích cviků pro 41 sportů. 2. vyd. Praha: Grada, 1999. 228 s. ISBN 807169763X. info
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
Návštěva výuky je povinná. V rámci cvičení student absolvuje metodický výstup a odevzdá seminární práci na zadané téma. Celý předmět je zakončen zápočtem.
1. Docházka (povolena 1 absence)
2. Závěrečný písemný test (min.70%)
Informace učitele
https://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/ztv/doc/ztv.pdf
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.