bp2299 Sportovní gymnastika

Fakulta sportovních studií
podzim 2011
Rozsah
1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Popsat techniku, metodiku a poskytnout záchranu a dopomoc u základních gymnastických pohybových struktur. Dále bude schopen terminologicky správně definovat jednotlivé cvičební tvary a prokáže základní orientaci v pravidlech SG.
Osnova
  • SG - pravidla SG terminologie cvičení na nářadích technika cvičení na nářadí metodika cvičebních tvarů na gymnastických disciplínách záchrana a dopomoc
Výukové metody
Teoretická příprava, praktické cvičení Úkoly pro samostudium: Písemná příprava na rušnou a průpravnou část. Nácvik požadovaných cvičebních tvarů. Studium odborné terminologie a pravidel sportovní gymnastiky. Kontrola bude zahrnuta v závěrečném zkoušení.
Metody hodnocení
zápočet SG - Akrobacie 3 akrobatické řady Povinné cvičební tvary - stoj na rukou, přemet stranou, přemet, kotoul vzad do stoje na rukou, kotoul letmo, rovnovážný postoj, Salto vpřed Přeskok - roznožka (bedna nadél, přeskokový stůl) Hrazda - Vzepření vzklopmo, Toč vzad, Podmet Dopomoc u všech výše uvedených cvičebních tvarů, 100% účast v semináři, Písemná příprava: rušná a průpravná část Seminární práce: Využití gymnastiky ve tvém sportovním odvětví.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.