bp2299 Sportovní gymnastika

Fakulta sportovních studií
podzim 2017
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D.
Katedra gymnastiky a úpolů – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra gymnastiky a úpolů – Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2299/01: St 9:40–10:25 tělocvična, Sokol, P. Hedbávný
bp2299/02: Po 10:30–11:15 tělocvična, Sokol, P. Hedbávný
Předpoklady
bp2270 Gymnastická příprava
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Popsat techniku, metodiku a poskytnout záchranu a dopomoc u základních gymnastických pohybových struktur. Dále bude schopen terminologicky správně definovat jednotlivé cvičební tvary a prokáže základní orientaci v pravidlech SG.
Osnova
  • SG - pravidla SG terminologie cvičení na nářadích technika cvičení na nářadí metodika cvičebních tvarů na gymnastických disciplínách záchrana a dopomoc
Literatura
  • MATERA, Lubomír. Návrh kreativního povinného programu pro žákovskou a juniorskou reprezentaci ČR ve sportovní gymnastika mužů. 2002, 60 l. info
  • PAVLÍK, Josef, Marie BLAHUTKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ a Matylda RŮŽIČKOVÁ. Sportovní gymnastika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 151 stran. ISBN 8021020245. info
  • PAVLÍK, Josef. Sportovní gymnastika - muži. Brno: MU PdF, 1999, 150 s. ISBN 80-210-2024-5. info
  • PAVLÍK, Josef a Marie BLAHUTKOVÁ. Sportovní gymnastika muži. První. Brno: Ped. fak. MU, 1999, 121 s. ISBN 80-210-2024-5. info
  • PAVLÍK, Josef. Sportovní gymnastika na středních školách. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Brno), 1983, 173 s. info
  • PAVLÍK, Josef, Matylda MATOUŠKOVÁ a Jitka MOUČKOVÁ. Sportovní gymnastika na 2. stupni základní školy a. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1983, 229 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava, praktické cvičení Úkoly pro samostudium: Písemná příprava na rušnou a průpravnou část. Nácvik požadovaných cvičebních tvarů. Studium odborné terminologie a pravidel sportovní gymnastiky. Kontrola bude zahrnuta v závěrečném zkoušení.
Metody hodnocení
zápočet SG - Akrobacie 3 akrobatické řady Povinné cvičební tvary - stoj na rukou, přemet stranou, přemet, kotoul vzad do stoje na rukou, kotoul letmo, rovnovážný postoj, Salto vpřed Přeskok - roznožka, skrčka, přemet (bedna nadél, přeskokový stůl) Hrazda - Vzepření vzklopmo, toč vzad, podmet, K.n.š. kolo únožmo, Kruhy vzepření zvolna souruč, přednos ve vzporu, sešin vpřed, svis vznesmo, svis střemhlav, zákmih předkmihem překot vzad roznožmo, Bradla vzepření vzklopmo, přednos, stoj na ramenou, kotoul do vzporu sedmo roznožného, sesed, zákmih, přednožka s celým obratem, Dopomoc u všech výše uvedených cvičebních tvarů, 100% účast v semináři, Písemná příprava: rušná a průpravná část Seminární práce: Využití gymnastiky ve tvém sportovním odvětví.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.