bp2299 Sportovní gymnastika

Fakulta sportovních studií
podzim 2015
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D.
Katedra gymnastiky a úpolů – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra gymnastiky a úpolů – Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2299/01: Čt 11:20–12:05 tělocvična, Sokol, P. Hedbávný
bp2299/02: Čt 12:05–12:50 tělocvična, Sokol, P. Hedbávný
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Popsat techniku, metodiku a poskytnout záchranu a dopomoc u základních gymnastických pohybových struktur. Dále bude schopen terminologicky správně definovat jednotlivé cvičební tvary a prokáže základní orientaci v pravidlech SG.
Osnova
  • SG - pravidla SG terminologie cvičení na nářadích technika cvičení na nářadí metodika cvičebních tvarů na gymnastických disciplínách záchrana a dopomoc
Literatura
  • MATERA, Lubomír. Návrh kreativního povinného programu pro žákovskou a juniorskou reprezentaci ČR ve sportovní gymnastika mužů. 2002, 60 l. info
  • PAVLÍK, Josef, Marie BLAHUTKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ a Matylda RŮŽIČKOVÁ. Sportovní gymnastika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 151 stran. ISBN 8021020245. info
  • PAVLÍK, Josef. Sportovní gymnastika - muži. Brno: MU PdF, 1999, 150 s. ISBN 80-210-2024-5. info
  • PAVLÍK, Josef a Marie BLAHUTKOVÁ. Sportovní gymnastika muži. První. Brno: Ped. fak. MU, 1999, 121 s. ISBN 80-210-2024-5. info
  • PAVLÍK, Josef. Sportovní gymnastika na středních školách. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Brno), 1983, 173 s. info
  • PAVLÍK, Josef, Matylda MATOUŠKOVÁ a Jitka MOUČKOVÁ. Sportovní gymnastika na 2. stupni základní školy a. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1983, 229 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava, praktické cvičení Úkoly pro samostudium: Písemná příprava na rušnou a průpravnou část. Nácvik požadovaných cvičebních tvarů. Studium odborné terminologie a pravidel sportovní gymnastiky. Kontrola bude zahrnuta v závěrečném zkoušení.
Metody hodnocení
zápočet SG - Akrobacie 3 akrobatické řady Povinné cvičební tvary - stoj na rukou, přemet stranou, přemet, kotoul vzad do stoje na rukou, kotoul letmo, rovnovážný postoj, Salto vpřed Přeskok - roznožka (bedna nadél, přeskokový stůl) Hrazda - Vzepření vzklopmo, Toč vzad, Podmet Dopomoc u všech výše uvedených cvičebních tvarů, 100% účast v semináři, Písemná příprava: rušná a průpravná část Seminární práce: Využití gymnastiky ve tvém sportovním odvětví.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.