bp1195 Fyzioterapie IV

Fakulta sportovních studií
podzim 2014
Rozsah
0/10. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ondřej Kolařík (cvičící)
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Řezaninová, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1195/01: Po 8:00–11:45 pracovna 1031, St 12:00–15:45 pracovna 1031, O. Kolařík
bp1195/02: Po 8:00–11:45 pracovna 1031, St 12:00–15:45 pracovna 1031, R. Vysoký
Předpoklady
bp1191 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu II && bp1188 Odborná praxe III && bp1186 Klinická kineziologie II && bp1187 Neurologie II && bp1184 Fyzioterapie III
bp1184 - Fyzioterapie III
bp1298 - Aplikovaná fyzikální terapie IV
bp1242 - Fyzikální terapie IV
bp1187 - Neurologie II
bp1185 - Interní lékařství II
bp1189 - Ortopedie
bp1188 - Odborná praxe III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Komplexní pohled na problematiku léčebně rehabilitačních strategií a metodik fyzioterapie/kinezioterapie u kriticky nemocných na intenzivním lůžku, u neurologicky nemocných a nemocných po spinálních lézích. Přehledné seznámení s problematikou fyzioterapie/kinezioterapie v psychiatrii a gynekologii/porodnictví. Po úspěšném absolvování předmětu bude posluchač schopen konfrontovat výsledky a postupy kinezioterapie v rámci celkové týmové péče o nemocné v klinické praxi. Výuka bude probíhat u lůžek pacientů na Klinice anesteziologie, resiscitace a intenzivní medicíny, Neurologické klinice a Spinální jednotce FN Brno pod odborným vedením vyučujících, kteří se specializují na danou problematiku.
Osnova
  • 1. Anamnéza u rehabilitovaných pacientů, klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza.
  • 2. Aplikace vyšetřovacích postupů u rehabilitovaných pacientů.
  • 3. Stanovení krátkodobého i dlouhodbého cíle rehabilitace vzhledem k diagnóze pacienta - vlastní úvaha studenta.
  • 4. Kinezioterapie - aplikace speciálních přístupů i metodik na základě teoretických znalostí.
Literatura
  • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
Výukové metody
Pravidelné praktické stáže v průběhu semestru u lůžek pacientů (10hod/týdně).
Metody hodnocení
Předmět ukončen zápočtem - podmínkou získání zápočtu je 100% účast ve výuce, prokázání praktických znalostí formou praktické zkoušky a doložení písemně zpracovaných kazuistik pacientů z každé praxe. Termíny praktických zkoušek budou vypisovány ve zkouškovém období po splnění podmínek 100% účasti.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015.