np2505 Anatomie tělesných cvičení

Fakulta sportovních studií
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (přednášející)
Mgr. Marta Gimunová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Cacek, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Oddělení sportovní motoriky a metodologie v kinantropologii - Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Oddělení sportovní motoriky a metodologie v kinantropologii - Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 13:50–14:35 A11/311
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
np2505/01: Út 15:30–16:15 225 - seminární místnost, M. Gimunová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat vědomosti o zákonitostech a zvláštnostech fungování pohybového systému, o funkci centrálního a periferního nervového systému, svalového aparátu, smyslových orgánů, senzitivního a vegetativního systému, endokrinního systému, dýchacího systému a imunitního systému. Po ukončení předmětu bude student schopen interpretovat základní anatomická východiska jmenovaných oblastí a bude schopen detailně popsat funkce jednotlivých svalů a jejich stimulaci prostřednictvím spektra cviků.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: popsat a vysvětlit funkce jednotlivých částí pohybového aparátu a vnitřních orgánů člověka; a využít tyto znalosti při tvorbě integrálního pohledu na pohyb člověka.
Osnova
 • Kosti a jejich funkce
 • Svalový systém
 • Svaly (funkce, synergisté, agonisté, antagonisté)
 • Funkce svalů, vazů, šlach hlavy a krku, cvičení na jejich stimulaci
 • Funkce svalů, vazů, šlach hrudníku a horní části zad, cvičení na jejich stimulaci
 • Funkce svalů, vazů a šlach břicha a dolní části zad, cvičení na jejich stimulaci
 • Funkce svalů, vazů a šlach paží a rukou, cvičení na jejich stimulaci
 • Funkce svalů, vazů a šlach nohou a chodidel, cvičení na jejich stimulaci
 • Kardiovaskulární systém
 • Endokrinní systém
 • Nervový systém
 • Dýchací systém
 • Imunitní / lymfatický systém
 • Kožní systém
Literatura
 • WHITING, William Charles; RUGG, Stuart. Dynatomy: dynamic human anatomy. Human Kinetics 1, 2006.
 • PETROVICKÝ, Pavel; DOSKOČIL, Milan. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi: Pohybové ústrojí. Osveta, 2001.
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie. Grada Publishing as, 2009.
 • JÓZSA, László G.; KANNUS, Pekka. Human tendons: anatomy, physiology, and pathology. Human Kinetics Publishers, 1997.
 • BEHNKE, Robert S. Kinetic Anatomy With Web Resource. Human Kinetics, 2012.
 • HANZLOVÁ, Jitka, et al. Základy anatomie pohybového systému. MU, FSpS, 2004.
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie pohybového systému: Obecná anatomie. Karolinum, 1996.
 • VAN DE GRAAFF, Kent Marshall. Human anatomy. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2002.
 • BARTONÍČEK, J.; HEŘT, J. Základy klinické anatomie pohybového aparátu. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2004.
 • ACKLAND, Timothy R.; ELLIOTT, Bruce; BLOOMFIELD, John. Applied Anatomy and Biomechanics in sport. Human Kinetics, 2009.
 • NETTER, Frank Henry, et al. Atlas of human anatomy. Summit, NJ: Ciba-Geigy, 1989.
 • PÁČ, Libor, et al. Anatomie pohybového systému člověka. Masarykova univerzita, 2009.
 • ENOKA, Roger M. Neuromechanical basis of kinesiology. Champaign, IL: Human kinetics, 1994.
 • ABERNETHY, Bruce. Biophysical foundations of human movement. Human Kinetics, 2013.
Metody hodnocení
• 85% aktivní účast na seminářích
• Ústní zkouška, kde budou hodnoceny nabyté vědomosti studiem odborné literatury, předaných informací formou přednášek a získaných zkušeností na seminářích, hodnoceno škálou A–F.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.