BSSb1171 Strategické hry a simulace

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jakub Drmola, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Ondrůšek (pomocník)
Garance
Mgr. Jakub Drmola, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
BSSb1110 Strategie a ekonomika obrany || BSS110 Strategie a ekonomika obrany && ! BSS171 Strategické hry a simulace && ! NOW ( BSS171 Strategické hry a simulace )
*** Podmínka absolvování BSS110 platí pouze pro bakalářské studenty oboru Bezpečnostní a strategická studia. Studenti všech ostatních oborů tuto podmínku splňovat nemusí a k zápisu si mohou požádat o výjimku, která jim bude automaticky udělena až do vyčerpání kapacity. ***
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/18, pouze zareg.: 17/18, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 13/18
Mateřské obory/plány
předmět má 43 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na využití her a simulací v rozvíjení, testování a výzkumu strategického myšlení. Tím volně navazuje a doplňuje jiné kurzy, které se zabývají vojenskou strategií, strategií vyjednávání, konflikty mezi aktéry, vznikem i rozpadem spojenectví, plánováním a historií. Cílem předmětu především je, aby si studenti takto nabyté znalosti mohli vyzkoušet prakticky a tím na vlastní kůži konfrontovali vstřebanou teorii s realitou (byť pouze simulovanou).
Výstupy z učení
- aplikovat teoretické znalosti strategie na nové situace
- analyzovat možné postupy z hlediska stanoveného cíle
- navrhnout a vyjednat řešení konfliktního stavu
- konstruovat scénáře
Osnova
  • - seznámení s kurzem, jeho strukturou a požadavky
  • - teoretická a metodologická východiska
  • - účast na simulacích a jejich evaluace
  • - práce na seminárních projektech a jejich realizace
Výukové metody
Výuka je seminárního charakteru, důraz je kladen na práci studentů přímo během hodiny a realizaci vlastního simulačního projektu.
Metody hodnocení
Hodnocena bude práce na seminářích, závěrečný projekt a zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/BSSb1171