ENSb1109 Právo a environmentální problémy

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kristína Markechová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ENS109 Právo a ekologické problémy &&! NOW ( ENS109 Právo a ekologické problémy )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 7/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 6/10
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurz se zaměřuje na právo životního prostředí jako specifický obor práva. Cílem předmětu je seznámit studenty s právní úpravou účasti veřejnosti na rozhodování o životním prostředí. Dále je cílem předmětu seznámit studenty činností orgánů veřejné správy. V kurzu se studenti seznámí s pravidly dobré veřejné správy a s možnostmi, které mají aktivní občané při kontrole veřejné správy
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět a vysvětlit obecné principy environmentálního práva, - porozumět systému regulace práva ŽP - objasnit hlavní pojmy práva životního prostředí - aplikovat vybrané normy práva životního prostředí - řešit vybrané problémy práva životního prostředí - přiřadit problémy související s environmentálním právem vybraným normám - vysvětlit význam participace veřejnosti na ochraně životního prostředí - kriticky analyzovat zprávy o přístupu veřejnosti k ochraně životního prostředí - formulovat argumenty k nedostatkům výkonu veřejné správy
Osnova
  • 1. Účast veřejnosti na ochraně životního prostředí 2. Základy správního práva procesního se zaměřením na postavení a práva veřejnosti 3. Právo na informace se zaměřením na postavení a práva veřejnosti 4. Účast veřejnosti ve věcech životního prostředí z hlediska občanů a NNO 5. Územní samosprávy - obce a kraje se zaměřením na práva občanů 6. Veřejný ochránce práv - z pohledu ochrany práv veřejnosti 7. Proces hodnocení vlivů na životní prostředí se zaměřením na postavení a práva veřejnosti 8. Územní plánování se zaměřením na postavení veřejnosti 9. Stavební právo se zaměřením na postavení a práva veřejnosti 10. Odpovědnost v právu ŽP - případová studie k možným druhům právní odpovědnosti 11. Tretsní právo a ŽP - návštěva soudního jednání a písemný podklad 12.Složkové zákony - základní pohled na složkové předpisy a práce s nimi
Literatura
    doporučená literatura
  • JOHANISOVÁ, Naďa. Ekologická ekonomie : vybrané kapitoly. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 88 stran. ISBN 9788021071162. info
Výukové metody
Předmět je postaven na interaktivních formách výuky a prací s právními předpisy a vzory (world café, simulované správní řízení, hraní rolí, práce s případovými stuidemi, atp.). Studenti budou v průběhu semestru dostávat aktuální elektronické zdroje a nově vytvořené elektronické studijní materiály. Součástí je praktická část - požádání o informace na vybraném úřadu. Úkolem studentů také bude navštívit jednání obecního zastupitelstva a udělat z něj zápis.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Studenti budou mít v průběhu semestru elektronické výukové zdroje. test se skládá z 15 otázek, zapotřebí je získat alespoň 8 bodů.
Informace učitele
Upozorňuji, že předmět bude vyučován pomocí ineraktivních metod výuky a spíše prakticky, s důrazem na "vyzkoušení si" práva životního prostředí. Studenti budou spolupracovat v menších skupinkách, prezentovat svoje výstupy, řešit žádosti o informace a podobně. Je třeba mít s sebou alespoň jeden notebook ve skupině. Není povinná účast ve všech seminářích, avšak nejedná se o přednášky se zcela benevolentní docházkou. Vzhledem k počtu zapsaných studentů se tolerují dvě neúčasti.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/ENSb1109