EN

FSS:POL401 Komparatistika - Informace o předmětu

POL401 Komparatistika

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Marek Rybář, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Mudríková (cvičící)
Bc. Tomáš Kratochvíl (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 12:00–13:40 P21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvovaní tohoto predmetu budú študenti schopní porozumieť kľúčovým otázkam komparatívnej statiky a komparatívnej dynamiky moderných sociálnych a politických procesov. Dôraz kladie na javy, ktoré majú "makro" dopady a spôsobujú zmeny celospoločenského charakteru, predovšetkým demokraciu a rozvoj. Študenti dokážu zhodnotiť konceptualizáciua operacionaliáciu týchto javov, pôvod a dôsledky týchto javov a metodologické aspekty spojené s ich poznávaním.
Osnova
 • 1. Informácie o kurze a literatúra
 • 2. Komparatívna metóda a komparatívna politika
 • 3. Podmienky dlhodobého rozvoja I. (modernizácia, geografická poloha nerastné bohatstvo)
 • 4. Podmienky dlhodobého rozvoja II. (inštitúcie, demografia, infraštruktúra)
 • 5. Vznik národov a štátov
 • 6. Vládnutie, kapacita štátu, politické inštitúcie
 • 7. Typy politických režimov
 • 8. Mezisemestrální test
 • 9. Inštitúcie štátu I (parlamenty, vlády, exekutívno-legislatívne vzťahy)
 • 10. Inštitúcie štátu II (súdy a byrokracia)
 • 11. Demokratická súťaž a politická reprezentácia
 • 12. Organizované záujmy a politická participácia
 • 13. Politická kultúra
Literatura
 • The Oxford handbook of comparative politics. Edited by Carles Boix - Susan Carol Stokes. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2007. xi, 1021. ISBN 9780199566020. info
 • INGLEHART, Ronald a Christian WELZEL. Modernization, cultural change, and democracy : the human development sequence. New York NY: Cambridge University Press, 2005. x, 333. ISBN 0521609712. info
 • Democracy, accountability, and representation. Edited by Adam Przeworski - Susan Carol Stokes - Bernard Manin. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ix, 351. ISBN 0521646162. info
Výukové metody
Předmět zahrnuje přednášky spojené s diskusí.
Metody hodnocení
Ukončení a hodnocení kurzu: Hodnocení v tomto kurzu je průběžné: souhrn výsledků tří průběžných písemných testů (max. 3x25 bodů), hodnocení pěti písemných příprav (max. 5x5 bodů). Pro absolvování předmětu je nutné získat alespoň 60 ze 100 bodů.
Informace učitele
Upozornění vedení fakulty - podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/POL401