POL401 Komparatistika

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Marek Rybář, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Mudríková (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 12:00–13:40 P21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvovaní tohoto predmetu budú študenti schopní porozumieť kľúčovým otázkam komparatívnej statiky a komparatívnej dynamiky moderných sociálnych a politických procesov. Dôraz kladie na javy, ktoré majú "makro" dopady a spôsobujú zmeny celospoločenského charakteru, predovšetkým demokraciu a rozvoj. Študenti dokážu zhodnotiť konceptualizáciua operacionaliáciu týchto javov, pôvod a dôsledky týchto javov a metodologické aspekty spojené s ich poznávaním.
Osnova
 • 1. Informácie o kurze a literatúra
 • 2. Komparatívna metóda a komparatívna politika
 • 3. Podmienky dlhodobého rozvoja I. (modernizácia, geografická poloha nerastné bohatstvo)
 • 4. Podmienky dlhodobého rozvoja II. (inštitúcie, demografia, infraštruktúra)
 • 5. Vznik národov a štátov
 • 6. Vládnutie, kapacita štátu, politické inštitúcie
 • 7. Typy politických režimov
 • 8. Mezisemestrální test
 • 9. Inštitúcie štátu I (parlamenty, vlády, exekutívno-legislatívne vzťahy)
 • 10. Inštitúcie štátu II (súdy a byrokracia)
 • 11. Demokratická súťaž a politická reprezentácia
 • 12. Organizované záujmy a politická participácia
 • 13. Politická kultúra
Literatura
 • The Oxford handbook of comparative politics. Edited by Carles Boix - Susan Carol Stokes. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2007. xi, 1021. ISBN 9780199566020. info
 • INGLEHART, Ronald a Christian WELZEL. Modernization, cultural change, and democracy : the human development sequence. New York NY: Cambridge University Press, 2005. x, 333. ISBN 0521609712. info
 • Democracy, accountability, and representation. Edited by Adam Przeworski - Susan Carol Stokes - Bernard Manin. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ix, 351. ISBN 0521646162. info
Výukové metody
Předmět zahrnuje přednášky spojené s diskusí.
Metody hodnocení
Ukončení a hodnocení kurzu: Hodnocení v tomto kurzu je průběžné: souhrn výsledků dvou průběžných písemných testů (max. 2x10 bodů), hodnocení písemné přípravy (max. 5 bodů) a eseje (max. 10 bodů). Pro absolvování předmětu je nutné získat alespoň 19 ze 35 bodů.
Informace učitele
Upozornění vedení fakulty - podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/POL401

Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2018 01:59, 30. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému