SOCn4004 Sociologický výzkum: etnografie a rozhovor

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 10:00–11:40 Studio 527
Předpoklady
! NOW ( SOCn5008 Etnografie a rozhovor ) && !( SOC663 Sociologický výzkum kvali || SOC572 Etnografie a rozumějící rozhov )
Povinný předmět pro studující magisterského programu sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Studující volí jeden ze 3 nabízených metodologických kurzů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 19/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se zaměřuje na kvalitativní výzkum v obecnější teoretické a epistemologické perspektivě, seznamuje s různými styly a tradicemi etnografického výzkumu. Představeny budou různé fáze etnografického výzkumu a dilemata, která se při zkoumání objevují. Studující se obeznámí s výzkumy rodiny, uzavřených komunit nebo pracovních organizací. Konkrétně se budeme soustředit na výzkumné techniky pozorování, rozhovoru a fotografie. Etnografie bude představena jako teorie i výzkumná praxe, jako přístup k vytváření a analýze dat, jako počínání založené na osobním (duševním i tělesném) zapojení do světa, které je studován. Náplní kurzu je i praktické vyzkoušení jednotlivých etap etnografického výzkumu: výběr tématu a výzkumného problému, formulace výzkumné otázky, design výzkumu, ochrana participantů, techniky tázání a pozorování, standardy psaní pro různá publika. Kurz je vhodný zejména pro studující, kteří zpracovávají kvalitativně založenou diplomovou práci, nebo se z jiných důvodů chystají realizovat kvalitativně orientovaný výzkum. Část této práce je možné vykonávat jako součást plnění kurzu.
Výstupy z učení
- porozumět paradigmatickým východiskům kvalitativního výzkumu - pospat design a logiku fungování kvalitativního výzkumu - popsat postup realizace rozhovoru a pozorování - aplikovat znalosti o etice výzkumu při konkrétní výzkumné praxi - aplikovat nabyté znalosti výzkumných technik při vlastním zkoumání - syntetizovat osvojené dovednosti a vědění při interpretaci zkoumaného jevu
Osnova
 • 1. Uvedení do kurzu, cíle, harmonogram, ukončení 2. Kvalitativní výzkum: historie, paradigmata, cíle 3. Výzkumná otázka, výzkumné téma, výzkumný terén, konceptualizace a empirická práce 4. Vstup do prostředí, informovaný souhlas 5. Rozhovor 6. Fotografie 7. Pozorování a psaní poznámek 8. Interepretace dat, kódování 9. Výzkumné psaní 10. Publikace
Literatura
  povinná literatura
 • Becker, Howard S. “The Epistemology of Qualitative Research” In Richard Jessor, Anne Colby, and Richard Schweder, eds., Essays on Ethnography and Human Development, University of Chicago Press.
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Ethnography, Fieldnotes, and Interviews. In Nedbálková, K., Sidiropulu Janků, K. (eds.). DOING RESEARCH, MAKING SCIENCE: THE MEMORY OF ROMA WORKERS. Brno: CDK, 2015. s. 75-98. Sociology series. ISBN 978-80-7325-389-9. URL info
 • HAMMERSLEY, Martyn a Paul ATKINSON. Ethnography : principles in practice. 3rd ed. London: Routledge, 2007. xi, 275. ISBN 9780415396042. info
  neurčeno
 • Handbook of ethnography. Edited by Paul Atkinson. 1st pub. London: SAGE Publications, 2001. xviii, 507. ISBN 076195824X. URL info
 • Global ethnography : forces, connections, and imaginations in a postmodern world. Edited by Michael Burawoy. Berkeley: University of California Press, 2000. xv, 392. ISBN 0520222164. URL info
 • Ethnography at the edge : crime, deviance, and field research. Edited by Jeff Ferrell - Mark S. Hamm. Boston: Northeastern university press, 1998. xviii, 309. ISBN 155553340X. info
Výukové metody
přednáška, seminář
Metody hodnocení
Průběžné písemné úkoly (celkem 13, z toho dva nepovinné). Studující odevzdávají otázky k četbě, výsledky vlastního pozorování, komentují práce spolužáků. Závěrečná práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je vypisován jako povinný.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2023/SOCn4004