SOCn6102 Třídní a genderová nerovnost v kvalitativním výzkumu

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Fučík, PhD. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Olivera Tesnohlidkova (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 16:00–17:40 U34
Předpoklady
! SOC594 Třídní a genderová nerovnost
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 24/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studující se v kurzu seznámí se základními přístupy ke studiu nerovností v sociologii. Pozornost bude zaměřena zejména na sociální a kulturní nerovnosti a kvalitativní přístupy k jejich měření. Třídní nerovnost bude studována v součinnosti s kategoriemi genderu, etnicity a věku. Na příkladech konkrétního empirického materiálu (výzkumy, teorie, beletrie, film, dokument, vlastní pozorování) se studující naučí rozpoznávat a pojmenovat jednotlivé dimenze a nuance sociálních nerovností. Cílem kurzu je pojmenování a porozumění nerovnostem v každodenních situacích, uplatnění sociologické imaginace k jejich interpretaci.
Výstupy z učení
Studující po absolvování předmětu: identifikuje různé konceptualizace třídy nahlédne další kategorie, které s třídní nerovností souvisí analyzuje nerovnost ve vztahu k práci analyzuje nerovnost ve vztahu k životnímu stylu navrhne analýzu konkrétního dílčího fenoménu, kde se nerovnost projevuje
Osnova
  • 1. Nerovnost na pracovním trhu 2. Nerovnost a životní styl 3. Nerovnost ve zdraví 4. Nerovnost a tělesnost
Výukové metody
přednášky, semináře, diskuse
Metody hodnocení
Prezentace konkrétního vybraného tématu v hodině Moderování diskuse Závěrečné práce na téma vlastního zkoumaného případu nerovnosti
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět nebude vyučován pokud si ho zapíše méně než 5 studujících.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SOCn6102