VPL118 Kvantitativní výzkum

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 18:00–19:40 U32
Předpoklady
! VPLb1118 Kvantitativní výzkum && ! NOWANY ( VPLb1118 Kvantitativní výzkum )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po dokončení předmětu bude student schopen: vymezit výzkumný problém, formulovat výzkumnou otázku a vhodně navrhnout empirické šetření.
Osnova
 • Vědecké poznání a výzkumný proces
 • Operacionalizace
 • Kvantitativní popis a kvantitativní vysvětlení
 • Teorie a výzkum
 • Výzkumné designy. Experiment a statistické šetření
 • Validita a reliabilita
 • Sběr dat pomocí dotazníku
 • Výběr vzorku
 • Sběr a analýza sekundárních dat
Literatura
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
 • NOWAK, Stefan. Metodologie sociologických výzkumů : obecné problémy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1975. 411 s. info
Výukové metody
Skupinové řešení a diskuse úkolů na semináři.
Metody hodnocení
Tři blokové písemné zkoušky. Závěrečná písemná zkouška.
Navazující předměty
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/VPL118