EVS122 Smlouvy a informační zdroje EU

Fakulta sociálních studií
jaro 2007
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Krutílek (přednášející)
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
St 4. 4. 10:00–11:40 P24, St 11. 4. 10:00–11:40 P24, St 18. 4. 10:00–11:40 P24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je přiblížit studentům primární a sekundární dokumenty ES/EU, řadu informačních zdrojů, které jsou v současné době o této organizaci a jejích aktivitách k dispozici a poskytnout v nich základní orientaci. Je určen především studentům, kteří se začínají orientovat v otázkách evropské integrace. Předmět je založen na časté práci s internetem.
Osnova
  • Předmět je rozvržen do tří základních částí: 1. Základní orientace v jednotlivých smlouvách a jejich revizích (primární právo ES), v členění těchto dokumentů, jejich hierarchii a koncepci. (4. 4. 2007) 2. Informační zdroje o EU, především aktuální elektronické zdroje: představení důležitých serverů, rozlišení podle jejich významu, vyhledávání jednotlivých smluv a základních dokumentů, orientace na obsáhlém internetovém portálu EU. (11. 4. 2007) 3. Představení a orientace v sekundárním právu ES, vyhledávání konkrétních dokumentů prostřednictvím internetu, orientace v databázích EU. (18. 4. 2007)
Literatura
  • KANIOK, Petr. Informační zdroje o Evropské unii v České republice. Sociální studia, Fakulta sociálních studií MU Brno, 2004, roč. 10, č. 1, s. příloha. ISSN 1212-365X. info
Metody hodnocení
Předmět je ukončený zápočtem. Pro jeho získání je třeba, aby student prostřednictvím internetu našel dva konkrétní dokumenty z oblasti evropské integrace (budou zadány učitelem) a jako výstup stručně popsal postup, který při hledání uplatnil.
Informace učitele
Pozor! Předmět je časově omezený a zahrnuje celkem tři setkání v termínech 4. 4., 11. 4. a 18. 4. 2007.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.