EVS122 Smlouvy a informační zdroje EU

Fakulta sociálních studií
jaro 2010
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Krutílek (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
St 17. 3. 18:00–19:30 P22, St 24. 3. 18:00–19:30 P22, St 31. 3. 18:00–19:30 P22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/45, pouze zareg.: 0/45
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je demonstrovat studentům primární a sekundární dokumenty ES/EU, informační zdroje, které jsou v současné době o této organizaci a jejích aktivitách k dispozici. Je určen především studentům, kteří se začínají orientovat v otázkách evropské integrace. Předmět je založen na časté práci s internetem. Na konci kurzu dokáže student identifikovat informační zdroje EU, schopnost je hierarchizovat, formulovat představu o jednotlivých revizích primárního práva a kategoriích sekundárního práva, bude schopen prakticky vyhledávat v databázích EU. Vzhledem ke své povaze je předmět časově omezený.
Osnova
  • Předmět je rozvržen do tří základních částí: 1. Základní orientace v jednotlivých smlouvách a jejich revizích (primární právo ES), v členění těchto dokumentů, jejich hierarchii a koncepci. 2. Informační zdroje o EU, především aktuální elektronické zdroje: představení důležitých serverů, rozlišení podle jejich významu, vyhledávání jednotlivých smluv a základních dokumentů, orientace na internetovém portálu EU. 3. Představení a orientace v sekundárním právu ES, vyhledávání konkrétních dokumentů prostřednictvím internetu, orientace v databázích EU.
Literatura
  • KANIOK, Petr. Informační zdroje o Evropské unii v České republice. Sociální studia, Fakulta sociálních studií MU Brno, 2004, roč. 10, č. 1, s. příloha. ISSN 1212-365X. info
Výukové metody
Přednášky, internetové prezentace, praktická práce z elektronickými zdroji a databázemi, nácvik vyhledávání konkrétních dokumentů EU, domácí úkol.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Pro jeho získání je třeba splnit praktický úkol. Spočívá ve vyhledání a analýze relevantních unijních dokumentů včetně popisu způsobu, jak student k řešení dospěl. Konkrétní parametry úkolu budou sděleny na začátku předmětu.
Informace učitele
Pozor! Předmět je vzhledem ke své povaze časově omezený. Zahrnuje celkem tři setkání v termínech 17.3, 24.3., 31.3.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.