EVS122 Smlouvy a informační zdroje EU

Fakulta sociálních studií
jaro 2013
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Krutílek (přednášející)
Mgr. Jana Kyseľová (pomocník)
Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každou sudou středu 16:00–19:40 U35
Předpoklady
SEMESTR ( 1 ) || SEMESTR ( 2 ) || SEMESTR ( 3 ) || SEMESTR ( 4 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 52 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/52, pouze zareg.: 0/52
Jiné omezení: Nezapisují si studenti 3. ročníku, předmět je určen pouze pro studenty 1. a 2. ročníků.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je demonstrovat studentům primární a sekundární dokumenty ES/EU, informační zdroje, které jsou v současné době o této organizaci a jejích aktivitách k dispozici. Je určen především studentům, kteří se začínají orientovat v otázkách evropské integrace. Předmět je založen na práci s internetem. Součástí výuky jsou přednášky a diskuse s experty z praxe, zastupující klíčové informační zdroje o EU v České republice.
Na konci kurzu dokáže student identifikovat informační zdroje EU, schopnost je hierarchizovat a orientovat se v nich, formulovat představu o jednotlivých revizích primárního práva a kategoriích sekundárního práva, bude schopen prakticky vyhledávat v databázích EU.
Osnova
  • 1. Informační zdroje o EU, především aktuální elektronické zdroje: představení důležitých serverů, rozlišení podle jejich významu, vyhledávání jednotlivých smluv a základních dokumentů, orientace na internetovém portálu EU.
  • 2. Představení a orientace v sekundárním právu ES, vyhledávání konkrétních dokumentů prostřednictvím internetu, orientace v databázích EU.
  • 3. Základní orientace v jednotlivých smlouvách a jejich revizích (primární právo ES), v členění těchto dokumentů, jejich hierarchii a koncepci.
  • 4. Přednáška/diskuse - Euroskop
  • 5. Přednáška/diskuse - Europe Direct
  • 6. Přednáška/diskuse - Euractiv
Literatura
  • KANIOK, Petr. Informační zdroje o Evropské unii v České republice. Sociální studia, Fakulta sociálních studií MU Brno, 2004, roč. 10, č. 1, s. příloha. ISSN 1212-365X. info
Výukové metody
Přednášky, internetové prezentace, praktická práce s elektronickými zdroji a databázemi, nácvik vyhledávání konkrétních dokumentů EU, diskuse s experty.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Pro jeho získání je třeba splnit praktický úkol. Spočívá ve vyhledání a analýze relevantních unijních dokumentů včetně popisu způsobu, jak student k řešení dospěl. Konkrétní parametry úkolu budou sděleny v úvodních přednáškách.
Informace učitele
POZOR! Předmět je vyučován blokově v sudých týdnech. Účast na diskusích s experty je povinná.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.