EVS122 Smlouvy a informační zdroje EU

Fakulta sociálních studií
podzim 2003
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
Út 10:00–11:40 U31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je přiblížit studentům primární a sekundární dokumenty ES/EU a rovněž řadu informačních zdrojů, které jsou v současné době o této organizaci a jejích aktivitách k dispozici. Znamená to poskytnout základní orientaci v jednotlivých smlouvách a jejich revizích, v členění těchto dokumentů, jejich hierarchii a koncepci. Na tuto problematiku navazuje část věnovaná informačním zdrojům, zaměřená především na aktuální elektronické zdroje: představení důležitých serverů, rozlišení podle jejich významu, vyhledávání jednotlivých smluv a dalších dokumentů, orientace na webovém portálu Evropské unie.
Metody hodnocení
Informace budou upřesněny na začátku semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.