EVS122 Smlouvy a informační zdroje EU

Fakulta sociálních studií
jaro 2009
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Krutílek (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
St 25. 3. 14:00–15:40 U43, St 1. 4. 14:00–15:40 U43, St 8. 4. 14:00–15:40 U43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/48, pouze zareg.: 0/48
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je přiblížit studentům primární a sekundární dokumenty ES/EU, řadu informačních zdrojů, které jsou v současné době o této organizaci a jejích aktivitách k dispozici, a poskytnout v nich základní orientaci. Je určen především studentům, kteří se začínají orientovat v otázkách evropské integrace. Předmět je založen na časté práci s internetem. Na konci kurzu získá student přehled o informačních zdrojích EU, schopnost je hierarchizovat, získá přehled o jednotlivých revizích primárního práva, orientaci v sekundárním právu, bude schopen vyhledávat v databázích EU. Vzhledem ke své povaze je předmět časově omezený.
Osnova
  • Předmět je rozvržen do tří základních částí: 1. Informační zdroje o EU, především aktuální elektronické zdroje: představení důležitých serverů, rozlišení podle jejich významu, vyhledávání jednotlivých smluv a základních dokumentů, orientace na internetovém portálu EU. 2. Základní orientace v jednotlivých smlouvách a jejich revizích (primární právo ES), v členění těchto dokumentů, jejich hierarchii a koncepci. 3. Představení a orientace v sekundárním právu ES, vyhledávání konkrétních dokumentů prostřednictvím internetu, orientace v databázích EU.
Literatura
  • KANIOK, Petr. Informační zdroje o Evropské unii v České republice. Sociální studia, Fakulta sociálních studií MU Brno, 2004, roč. 10, č. 1, s. příloha. ISSN 1212-365X. info
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Pro jeho získání je třeba splnit praktický úkol. Spočívá ve vyhledání a analýze relevantních unijních dokumentů včetně popisu způsobu, jak student k řešení dospěl. Konkrétní parametry úkolu budou sděleny na začátku předmětu.
Informace učitele
Pozor! Předmět je vzhledem ke své povaze časově omezený. Zahrnuje celkem tři setkání v termínech: 25.3., 1.4., 8.4. 2009.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.