EN

FSS:POL259 Současné teorie spravedlnosti - Informace o předmětu

POL259 Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy

Fakulta sociálních studií
jaro 2007
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Dufek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Pospíšilová
Rozvrh
Út 16:00–17:40 U43
Předpoklady
POL180 Politická filozofie || SOUHLAS
Schopnost číst texty v anglickém jazyce (tzn. pasivní znalost), ochota aktivně participovat v diskusích. Tento kurz bude sestávat z krátkých přednášek, po kterých následuje seminární diskuse k tématu vycházející z krátkých písemných příprav. Předpokládá se, že studenti budou mít prostudovanou povinnou literaturu a budou se zapojovat do seminárních diskusí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Jiné omezení: Omezení vyplývá ze seminární/diskusní formy kurzu
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Nabízený kurz sleduje dva cíle: Za prvé, seznámit studenty s vybranými politicko-filosofickými přístupy k chápání konceptu spravedlnosti, jejž lze považovat za ústřední oblast zájmu politické filosofie od 70. let 20. století. Za druhé, na základě těchto poznatků identifikovat některé problémové okruhy, se kterými se každá teorie spravedlnosti musí vypořádat, a to zejména se zřetelem k pokračujícímu procesu globalizace a z něho pramenícím univerzalistickým (kosmopolitním) ambicím řady autorů/teorií. Literatura ke kurzu bude upřesněna na začátku semestru.
Osnova
  • Základní struktura kurzu: I. Vybrané spektrum teorií spravedlnosti II. Extenze principů spravedlnosti mimo hranice národního státu a související problémy Pro podrobný rozpis témat a literatury viz sylabus ve Studijních materiálech, sekce Organizační pokyny
Metody hodnocení
Výuka bude probíhat formou přednášek a návazných seminářů; tyto dvě části sebe nebudou přísně odděleny. Studenti musí během semestru odevzdat minimálně šest krátkých písemných příprav vycházejících ze zadané literatury, které budou následně sloužit jako východisko k seminárním diskusím. Přípravy o délce 1-2 strany (maximálně) musejí obsahovat (1) shrnutí základních argumentů textu (1 odstavec) a (2) vlastní reakci studenta, jež by se měla zaměřit na místa či argumenty, které považuje jednak za nejzajímavější a jednak za nejproblémovější části textu. Přípravy nesplňující tuto strukturu budou považovány za neodevzdané. Přípravy musí být odevzdány vždy do pondělí 12:00 (vzhledem k úterní výuce) do aplikace Odevzdávána v Informačním systému. Referát. Kromě písemných příprav student jednou za semestr přednese referát (20 minut), který bude vycházet z veškeré literatury zadané ke konkrétnímu tématu a který podá komplexnější pohled, než krátké přípravy. Také referát musí být před jeho prezentací odevzdán v písemné verzi, buď jako souvislý text, nebo jako osnova s poznámkami. Podobně jako v přípravách se i v referátech předpokládá (vyžaduje) vlastní vklad autora. Typ hodnocení: Písemné přípravy (min. 6) 0-40b, aktivní účast v diskusích 0-40b, referát 0-20b. Maximální zisk 100 bodů, minimum pro absolvování kurzu 60b.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.