POL507 Obsah lidských práv v komparativním pohledu

Fakulta sociálních studií
jaro 2010
Rozsah
2/0/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Oddělení politologie – Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Rozvrh
Út 16:00–17:40 P22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu by student měl rozumět evropskému systému ochrany základních práv (na národní i mezinárodní - ESLP - úrovni); student by měl být schopen předložit odůvodněnou analýzu lidskoprávního případu; student by měl rozumět základní judikatuře ESLP a národních soudů vztahující se k lidským právům; měl by zároveň porozumět rozdílům v přístupu v různých zemích; student by měl poznat i základy přístupu afrických, amerických a asijkých soudů k těmto otázkám;
Osnova
 • Pojem lidských práv, nástin kurzu
 • Vývoj lidských práv v Evropě
 • Ústavní soudnictví a lidská práva
 • Lidská důstojnost a osobnostní práva
 • Rovnost a diskriminace
 • Právo na živort (potraty, právo na ukončení života)
 • Mučení
 • Svoboda projevu
 • Svoboda shromažďovací a sdružovací
 • Sociální práva
 • Univerzalita a diverzita
Literatura
 • Literatura vložená do studijních materiálů
 • STEINER, Henry J., Philip ALSTON a Ryan GOODMAN. International human rights in context : law, politics, morals : text and materials. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2007, xxxix, 149. ISBN 9780199279425. info
 • Rovnost a diskriminace. Edited by Michal Bobek - Pavla Boučková - Zdeněk Kühn. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2007, xlviii, 47. ISBN 9788071795841. info
Výukové metody
Přednášky/diskuse
Metody hodnocení
Řešení modelového případu + multi-choice test (10 otázek, limit je 5 z deseti)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.