PST410 Současná psychoterapie (soudobé přístupy a výzkum)

Fakulta sociálních studií
jaro 2011
Rozsah
1/1. Střídají se přednášky a semináře - viz sylabus. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ester Danelová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 12:00–13:30 U34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět provádí po současné psychoterapii přibližně od konce 20. století. Soustředí se na vývoj psychoterapie (nové směry, modifikace bývalých tradičních přístupů) ve světě, v Evropě i v ČR. Cílem je, aby se student orientoval v tom, co do soudobé vědecké psychoterapie patří (přístupy, témata) a jaká jsou kritéria pro zařazení směru do seznamu nezpochybňovaných přístupů. Dalším cílem je zorientování se v hlavních tématech, o nichž se diskutuje nam noha současných fórech psychoterapeutů - viz osnova.
Osnova
 • Projekt editované knihy Současná psychoterapie. Co do ní patří? Jak je možné uvažovat o současnosti psychoterapie? Kritéria pro řazení směru do současnosti.
 • 2.přednáška: Témata v současné psychoterapii, která jsou předmětem diskusí, neshod, zkoumání. Trendy.
 • 3. Současná scéna psychoterapie v USA a v Evropě (a ve světě).
 • 4. Delfská metoda: předpověď vlivných přístupů.
 • 5. Psychoterapie a poradenství.
 • 6. Terapie, které se opírají o empirickou zkušenost (empirically supported). Terapeutický postup „šitý na míru“ pacientovi, jeho potřebám (to tailor, to costumize). Přizpůsobovat nejen metody, ale i vztah a styl terapeuta.
 • 7. Požadavky kladené na psychoterapeuta. Kompetence, zkušenost, délka praxe. Získávání dovedností. Tradiční výcviky (versus psychoterapeutovo rozvíjení se – viz Norcross). „Mistrovství“ v psychoterapii.
 • 8. Psychodynamická tradice psychoterapie v současnosti. Soudobá psychoanalýza.
 • 9. O jazyce a o „vírách“ těchto psychoterapií. O otevřenosti jiným přístupům.
 • 10. Eklektický přístup. Technický eklekticismus. Stanoviska Lazaruse, Marmora, Norcrosse, Beutlera, Garfielda. Soupeření myšlenek (paradigmat) – integrace versus eklekticismus a terapie podle teorie versus technický eklekticismus (výběr metod). Louis Castonguay (a Marv Goldfried).
 • 11. Výzkumy účinnosti psychoterapie. Diskuse nad možnostmi a postupy zkoumání.
 • 12. Současná psychoterapie v České republice a na Slovensku: představitelé, instituty, pracoviště.
 • 13. „Fringe approaches“ v psychoterapii.
 • 14. Přehled psychoterapeutických technik.
Literatura
 • WAMPOLD, Bruce E. The great psychotherapy debate : models, methods, and findings. Mahwah, N.J.: L. Erlbaum Associates, 2001. xiii, 263. ISBN 0805832025. info
 • PROCHASKA, James O. a John C. NORCROSS. Psychoterapeutické systémy : průřez teoriemi. Praha: Grada, 1999. 479 s. ISBN 8071697664. info
 • Bergin and Garfield's handbook of psychotherapy and behavior change. Edited by Michael J. Lambert. 5th ed. New York, NY: Wiley, 2004. x, 854. ISBN 9780471377559. info
 • ANDRLOVÁ, Michaela. Současné směry v české psychoterapii : rozhovory s významnými psychoterapeuty. 1. vyd. Praha: Triton, 2005. 222 s. ISBN 8072546031. info
 • VYMĚTAL, Jan. Obecná psychoterapie. Vyd. 1. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1997. 295 s. ISBN 80-86123-02-2. info
 • HLUČÍN, Jakub. Hovory o psychoterapii :péče o duši současného člověka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 189 s. ISBN 80-7178-525-3. info
Výukové metody
Teoretická příprava doplněná diskusemi.
Metody hodnocení
Studenti vypracovávají dva průběžné úkoly. 1. prezentaci osobnosti nebo směru v psychoterapii. 2. recenzi psychoterapeutické knihy z posledních 3 let, nebo překlad článku, nebo esej.
Závěrečný zkouškový test.
Informace učitele
http://www.fss.muni.cz/psych/studium.html
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.