PST410 Současná psychoterapie

Fakulta sociálních studií
jaro 2018
Rozsah
1/1. Střídají se přednášky a semináře - viz sylabus. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Roman Hytych, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Kostínková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Doležal (cvičící)
Mgr. et Mgr. Mária Kahancová (cvičící)
Mgr. Hana Pivolusková (cvičící)
Mgr. Katarína Motalová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 11:30–13:00 U23
Předpoklady
PSY406 Psychoterapie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Povinný předmět profilace Psychoterapie a klinická psychologie.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět provádí po současné psychoterapii přibližně od konce 20. století. Soustředí se na vývoj psychoterapie (nové směry, modifikace bývalých tradičních přístupů) ve světě, v Evropě i v ČR. Cílem je, aby se student orientoval v tom, co do soudobé vědecké psychoterapie patří (přístupy, témata) a jaká jsou kritéria pro zařazení směru do seznamu nezpochybňovaných přístupů. Dalším cílem je zorientování se v hlavních tématech, o nichž se diskutuje nam noha současných fórech psychoterapeutů - viz osnova.
Výstupy z učení
Student je schopen identifikovat a pokročilým způsobem prezentovat (diskutovat) hlavní trendy v současné psychoterapii (odborné i politické), rozumět jim, a umí shrnout hlavní debaty v současné psychoterapii.
Osnova
 • Projekt editované knihy Současná psychoterapie. Co do ní patří? Jak je možné uvažovat o současnosti psychoterapie? Kritéria pro řazení směru do současnosti.
 • 2.přednáška: Témata v současné psychoterapii, která jsou předmětem diskusí, neshod, zkoumání. Trendy.
 • 3. Současná scéna psychoterapie v USA a v Evropě (a ve světě).
 • 4. Delfská metoda: předpověď vlivných přístupů.
 • 5. Psychoterapie a poradenství.
 • 6. Terapie, které se opírají o empirickou zkušenost (empirically supported). Terapeutický postup „šitý na míru“ pacientovi, jeho potřebám (to tailor, to costumize). Přizpůsobovat nejen metody, ale i vztah a styl terapeuta.
 • 7. Požadavky kladené na psychoterapeuta. Kompetence, zkušenost, délka praxe. Získávání dovedností. Tradiční výcviky (versus psychoterapeutovo rozvíjení se – viz Norcross). „Mistrovství“ v psychoterapii.
 • 8. Psychodynamická tradice psychoterapie v současnosti. Soudobá psychoanalýza.
 • 9. O jazyce a o „vírách“ těchto psychoterapií. O otevřenosti jiným přístupům.
 • 10. Eklektický přístup. Technický eklekticismus. Stanoviska Lazaruse, Marmora, Norcrosse, Beutlera, Garfielda. Soupeření myšlenek (paradigmat) – integrace versus eklekticismus a terapie podle teorie versus technický eklekticismus (výběr metod). Louis Castonguay (a Marv Goldfried).
 • 11. Výzkumy účinnosti psychoterapie. Diskuse nad možnostmi a postupy zkoumání.
 • 12. Současná psychoterapie v České republice a na Slovensku: představitelé, instituty, pracoviště.
 • 13. „Fringe approaches“ v psychoterapii.
 • 14. Přehled psychoterapeutických technik.
Literatura
 • WAMPOLD, Bruce E. The great psychotherapy debate : models, methods, and findings. Mahwah, N.J.: L. Erlbaum Associates, 2001. xiii, 263. ISBN 0805832025. info
 • PROCHASKA, James O. a John C. NORCROSS. Psychoterapeutické systémy : průřez teoriemi. Praha: Grada, 1999. 479 s. ISBN 8071697664. info
 • Bergin and Garfield's handbook of psychotherapy and behavior change. Edited by Michael J. Lambert. 5th ed. New York, NY: Wiley, 2004. x, 854. ISBN 9780471377559. info
 • ANDRLOVÁ, Michaela. Současné směry v české psychoterapii : rozhovory s významnými psychoterapeuty. 1. vyd. Praha: Triton, 2005. 222 s. ISBN 8072546031. info
 • VYMĚTAL, Jan. Obecná psychoterapie. Vyd. 1. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1997. 295 s. ISBN 80-86123-02-2. info
 • HLUČÍN, Jakub. Hovory o psychoterapii :péče o duši současného člověka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 189 s. ISBN 80-7178-525-3. info
Výukové metody
Teoretická příprava doplněná diskusemi.
Metody hodnocení
Studenti vypracovávají dva průběžné úkoly. 1. prezentaci osobnosti nebo směru v psychoterapii. 2. recenzi psychoterapeutické knihy z posledních 3 let, nebo překlad článku, nebo esej.
Závěrečný zkouškový test.
Informace učitele
http://www.fss.muni.cz/psych/studium.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019.