VPLn8810 Evaluační výzkum

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 21. 3. 9:00–14:00 P52, 9:00–14:00 P51 Posluchárna V. Čermáka, So 16. 5. 14:15–17:30 P52, 14:15–17:30 P51 Posluchárna V. Čermáka
Předpoklady
! VPL810 Evaluační výzkum && ! NOWANY ( VPL810 Evaluační výzkum )
Uvod do Metodologie sociálních věd, Statistika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu získají studenti znalosti a schopnosti provádět výzkumné aktivity v rámci analýzy a řízení sociálních programů a služeb sociální práce. Předmět nabízí schopnosti nezbytné pro přípravu, provedení a využití evaluace procesu i výsledku intervencí. Tyto schopnosti jsou předpokladem zvyšování kvality sociálních intervencí a tvořivého řešení nových problémů v praxi.
Výstupy z učení
Popsat základní typy (modely) evaluačního výzkumu; Navrhnout aplikaci modelů evaluačního výzkumu v různých praktických kontextech veřejných programů a sociálních intervencí; Použít vybrané výzkumné a hodnotící metody podle zadání vyučujících
Osnova
  • 1. téma: Úvod do předmětu, harmonogram 2. téma: Úvod do teorie hodnocení 3. téma: Logický model programu a programová teorie 4. téma: Analýza potřebnosti 5. téma: Zhodnocení programové teorie 6. téma: Možnosti evaluace procesu implementace programů 7. téma: Evaluační procedury využívané během procesu realizace programu 8. téma: Monitorování programů 9-11. téma: Evaluace dopadu 12. téma: Představení evaluačních výsledků
Literatura
  • P. Rossi et al. Evaluation. A systematic approach. Sage London 1989
  • M.Q. Patton: Qualitative Research and Evaluation Methods. SAGE London 2002
  • Chen. H. Theory driven Evaluations . Sage, London 1990
  • EC-DGV, Guidelines for Systems of Monitoring and Evaluation of ESF Assistance in the
Výukové metody
přednášky lektorů, domácí cvičení, čtení povinné literatury.
Metody hodnocení
1 písemný test, vyhodnocení 2 domácích úkolů během semestru
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.