VPLn8810 Evaluační výzkum

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 2. 3. 9:00–14:40 P52, So 20. 4. 15:00–18:40 P52
Předpoklady
Uvod do Metodologie sociálních věd, Statistika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit studentům podstatu a význam aplikovaného společenskovědního výzkumu, který slouží k vyhodnocování různých stránek sociálních programů. Studenti si na konci kurzu osvojí poznatky a kompetence v rámci následujících tří tematických rovin výkladu. První rovina se zabývá definicí charakteristických rysů evaluačního výzkumu. Druhá rovina se zabývá popisem a studiem intervenčního programu jako předmětem evaluačního výzkumu. Studenti jsou seznámeni s návaznými aspekty volby vhodného postupu evaluace. Třetí rovina seznamuje s vybranými evaluačními procedurami. Studenti budou seznámeni s praktickou stránkou aplikace hodnocení v evaluačním výzkumu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by studenti měli: • rozumět podstatě evaluace • umět formulovat rozhodnutí o vhodném přístupu a metodologii pro hodnocení. • umět aplikovat vybrané základní přístupy k evaluaci
Osnova
 • Obsah kurzu:
 • Úvod do předmětu
 • Základy teorie hodnocení
 • Teoreticky vedená evaluace, „logický model“ programu a „programová teorie“
 • Evaluační procedury ve fázi definice problému a plánování budoucí intervence – posouzení potřebnosti programu
 • Procesní evaluace, teoretická východiska
 • Procesní evaluace – evaluační procedury využívané během procesu realizace programu
 • Monitorování: základní význam a využití pro evaluační výzkum
 • Evaluace dopadu – kvantitativní výzkumná strategie
 • Evaluace dopadu – smíšená strategie
Literatura
 • P. Rossi et al. Evaluation. A systematic approach. Sage London 1989
 • M.Q. Patton: Qualitative Research and Evaluation Methods. SAGE London 2002
 • Chen. H. Theory driven Evaluations . Sage, London 1990
 • Chen, H. Practical Program Evaluation. Sage, London 2004
 • Ragin, C. C. 1987. The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies. University of California Press.
 • Suchanec, M. Využití Booleho přístupu v komparativní analýze: příklad srovnání 27 zemí EU z hlediska zaměstnanosti žen. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV v.v.i., 2011, roč. 5, č. 4, s. 17-19. ISSN 1802-5854
 • Wholey J.S. Improving Performance and Accountability. In. Donaldson S., Scriven M. Evaluating Social Programs and Problems
 • Rihoux, B. a Ragin, C. Configurational comparative methods: qualitative comparative analysis (QCA) and related techniques. Thousand Oaks: Sage, c2009. Applied social research methods series. ISBN 978-1-4129-4235-5.
 • Patton, M. 1997. Implementation Evaluation. In: Utilization-Focused Evaluation. Thousands Oaks: Sage.
 • SUCHANEC, Miroslav. Evaluace dopadu. In Evaluační výzkum. Brno: MUNI, 2014. s. 85-108, 24 s. neuveden. ISBN 978-80-210-6886-5.
 • Fitzpatrick et al. 2004. Objectives-Oriented Evaluation Approaches. In: Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines. Boston: Pearson Education.
 • • Rubin, A. 2008. Critically Appraising Qualitative Studies. In: Practicioners Guide to Using Research for Evidence Based Practice. Hoboken: Wiley and sons. 204-218.
 • Hatry, H. 1999, What types of information should be tracked? In: Hatry, H. 1999. Performance Measurement: Getting Result. Washington, DC: Urban Institute Press.
 • Cronbach, L. J. 1982. Choosing questions to investigate. In Designing Evaluations of Educational and Social programs. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
Výukové metody
Teoretická příprava, domácí cvičení.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test, dvě seminární cvičení a zpětná vazba k těmto cvičením.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/VPLn8810