VPLn8810 Evaluační výzkum

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 5. 3. 9:00–14:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, So 23. 4. 15:00–18:40 P52
Předpoklady
! VPL810 Evaluační výzkum && ! NOWANY ( VPL810 Evaluační výzkum )
Uvod do Metodologie sociálních věd, Statistika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu získají studenti znalosti a schopnosti provádět výzkumné aktivity v rámci analýzy a řízení sociálních programů a služeb sociální práce. Předmět nabízí schopnosti nezbytné pro přípravu, provedení a využití evaluace procesu i výsledku intervencí. Tyto schopnosti jsou předpokladem zvyšování kvality sociálních intervencí a tvořivého řešení nových problémů v praxi.
Výstupy z učení
Popsat základní typy (modely) evaluačního výzkumu; Navrhnout aplikaci modelů evaluačního výzkumu v různých praktických kontextech veřejných programů a sociálních intervencí; Použít vybrané výzkumné a hodnotící metody podle zadání vyučujících
Osnova
  • 1. téma: Úvod do předmětu, harmonogram 2. téma: Úvod do teorie hodnocení 3. téma: Logický model programu a programová teorie 4. téma: Analýza potřebnosti 5. téma: Zhodnocení programové teorie 6. téma: Možnosti evaluace procesu implementace programů 7. téma: Evaluační procedury využívané během procesu realizace programu 8. téma: Monitorování programů 9-11. téma: Evaluace dopadu 12. téma: Představení evaluačních výsledků
Literatura
  • P. Rossi et al. Evaluation. A systematic approach. Sage London 1989
  • M.Q. Patton: Qualitative Research and Evaluation Methods. SAGE London 2002
  • Chen. H. Theory driven Evaluations . Sage, London 1990
  • EC-DGV, Guidelines for Systems of Monitoring and Evaluation of ESF Assistance in the
Výukové metody
přednášky lektorů, domácí cvičení, čtení povinné literatury.
Metody hodnocení
1 písemný test, vyhodnocení 2 domácích úkolů během semestru
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024.