ZURb1205 Video žurnalistika

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Barbora Telferová (přednášející)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 18:00–19:40 Střižna 531
Předpoklady
( ZURb1108 Audiovizuální žurnalistika && ZURb1115 Profesionální projev && ZURb1116 Technologické kompetence )|| ZUR367 Audio a video || ZUR232 TV zpravodajství
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/10, pouze zareg.: 5/10
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět představuje úvod do problematiky praktické video žurnalistiky. V semináři se studenti seznámí do hloubky s aktuálními digitálními prostředky zobrazování a jejich aplikací v audiovizi. Studenti budou vedeni k osvojení základních profesionálních postupů v audiovizi. Prostřednicím plnění praktických úkolů si studenti osvojí profesionální metody práce s AV technikou a seznámí se s možnostmi jejího využití. Důležitou součástí výuky je reflexe a hodnocení studentských cvičení. Analýzou ukázek z audiovizuálních děl se studenti prakticky seznámí s jejich realizační koncepcí a estetikou. Hlavním cílem semináře je naučit studenty technické a metodické základy pro jejich samostatnou audiovizuální tvorbu, zároveň jim přiblíží rutiny běžné ve zpravodajských a publicistických redakcích. Díky praktickému přesahu předmětu bude student schopen samostatně zpracovat audiovizuální žurnalistický celek. Komplexnost předmětu vychází z požadavků aplikační sféry, jak byly zpracovány v analýze trhu práce.
Výstupy z učení
Znalosti – student získá teoretické a faktické znalosti z oblasti video-žurnalistiky, umí používat specifické žánry z oblasti broadcasting videojournalism, definovat specifické formáty a analyzovat video-žurnalistická díla. Dovednosti - praktické a funkční – student bude schopen použít své znalosti v praxi při tvorbě reportáží, zpráv, přímých vstupů a podcastů. Je schopen navrhnout způsob práce pro menší redakce a koordinovat práci ve vícečlenném zpravodajském štábu. Zároveň je schopen pracovat samostatně. Obecné způsobilosti – student jako video-žurnalista bude schopen používat znalosti a dovednosti v běžném denním zpravodajství, samostatně pracovat a nést odpovědnost jako autor videožurnalistických obsahů.
Osnova
 • Týden: 1
 • Téma:
 • Úvod
 • Novinář – odolný jedinec
 • Týden: 2
 • Téma:
 • Rozhovor - základ zpravodajství i publicistiky
 • Týden: 3
 • Téma:
 • Respondenti
 • Stand-up + redaktor jako průvodce
 • Dress code
 • Týden: 4
 • Téma:
 • Jak funguje redakce zpravodajství vs. redakce publicistiky
 • Týden: 5
 • Téma:
 • Témata pro zpravodajství a publicistiku
 • Čtená zpráva
 • Týden: 6
 • Téma:
 • Vyprávění obrazem
 • Týden: 7
 • Téma:
 • Technika
 • Záběrování
 • Studio pro moderátora
 • Týden: 8
 • Téma:
 • Sociální sítě - budoucnost zpravodajství?
 • Týden: 9
 • Téma:
 • Live - telefonát
 • Live - přenos s obrazem
 • Týden: 10
 • Téma:
 • Stopáž
 • Televizní zpravodajská reportáž
 • Týden: 11
 • Téma:
 • Stavba reportáže
 • Jazyk reportáže
 • Týden: 12
 • Téma:
 • "Opravdová" zpravodajská reportáž
 • Publicistická reportáž
 • Týden: 13
 • Téma:
 • Příprava závěrečných reportáží
 • Q's & A's: cokoli za celý semestr
 • Zpětná reflexe semestru
Literatura
  povinná literatura
 • Zpravodajství v médiích. Edited by Barbora Osvaldová. Vydání třetí, revidovan. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. 139 stran. ISBN 9788024646121. info
 • SHOOK, Fred, John LARSON a John DETARSIO. Television field production and reporting : a guide to visual storytelling. 6th ed. Boston: Pearson, 2013. xv, 351. ISBN 9780205111589. info
 • BOYD, Andrew. Broadcast journalism : techniques of radio and television news. Boston, MA: Elsevier, 2008. 377 s. ISBN 9780240810249. info
 • TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 191 s. ISBN 8073670968. info
  doporučená literatura
 • Cappe Yvonne. Broadcast Basics: A Beginner's Guide to Television News Reporting and Production, 2006.
 • Dahlman Chris,Television Production & Broadcast Journalism, Goodheart-Willcox; 3 edition (September 23, 2016), ISBN-13: 978-1631262760.
 • Arya Bob, Kurtis Bill. Thirty Seconds to Air: A Field Reporter's Guide to Live Television Reporting by Bob Arya and Bill Kurtis. 2007.
 • JUKES, Stephen, Katy MCDONALD a Guy STARKEY. Understanding broadcast journalism. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. 154 stran. ISBN 9781138240995. info
 • STEWART, Peter a Ray ALEXANDER. Broadcast journalism : techniques of radio and television news. Seventh edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. xiv, 434. ISBN 9781138886032. info
 • TATANO, Randy. Broadcast journalism street smarts : the 2013 survival guide for today's television newsroom. [s.l.]: Accio Books, 2013. 258 s. ISBN 9781481800174. info
 • SMITH, Stuart G. Going solo : doing videojournalism in the 21st century. London: University of Missouri Press, 2011. xiii, 199. ISBN 9780826219237. info
 • Broadcast journalism : a critical introduction. Edited by Jane Chapman - Marie Kinsey. New York, NY: Routledge, 2008. x, 278. ISBN 9780203886458. info
 • TUGGLE, C. A., Forrest CARR a Suzanne HUFFMAN. Broadcast news handbook : writing, reporting, and producing in a converging media world. 2nd ed. Boston: McGraw-Hill, 2004. 284, 26. ISBN 0072853514. info
  neurčeno
 • Přesný seznam literatury najdete v sylabu ve studijníh materiálech.
Výukové metody
Přednášky, semináře, diskuze, praktická práce s audiovizuálním materiálem, rozbor ukázek, samostatná práce. Vytváření mediálního produktu. Projektově orientovaná výuka. Rozvíjení týmové spolupráce.
Metody hodnocení
Zápočet obdrží studenti, kteří splní předepsané tvůrčí úkoly.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/ZURb1205