ZURb1404 Dílna IV: Studex TV

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Jan Rozkošný (cvičící)
Bc. Petr Uhlíř (cvičící)
Garance
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ZUR372 Web TV &&(( NOW ( ZURb1108 Audiovizuální žurnalistika ) && ZURb1116 Technologické kompetence )|| ZUR367 Audio a video || ZUR232 TV zpravodajství || ZUR300e Audiovizuální reportáž )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům zázemí k tvorbě vlastní televizní platformy. Studenti v kurzu zúročí své poznatky z audiovizuálně a teoreticky zaměřených kurzů, které cílí na televizní a audiovizuální tvorbu. Studenti vytvoří vlastní televizní redakci, ve které se naučí pracovat na různých postech v audiovizuální produkci. Záměrem kurzu je seznámit studenty s praktickými kompetencemi v řetězci televizní výroby, od návrhu designu média, formátu pořadu, vlastní audiovizuální tvorby, zpracování audiovizuálního obsahu, režie, televizní skladby atd. Studenti si budou moci vše vyzkoušet na reálných zadáních pro univerzitní médium. Seznámí se postupně s pracemi v televizním studiu, nejdříve jako studenti a dále jako mentoři, kteří pomáhají novým kolegům, a to díky repetitivnímu absolvování daného kurzu. Studenti musí pro zdárné absolvování předmětu předložit 3–6 autorských prací ve formě reportáží, nebo krátkých dokumentů. Případně se podílet autorsky na tvorbě (střih, kamera, režie, návrh grafiky/designu pořadu atp.). Z pohledu praxe se studenti se naučí především rutině používat výrobní metody, dále vlastní samostatnosti a odpovědnosti za výsledný produkt zadavateli. Vyučující zde má úlohu supervizora nad výsledným formátem média a odpovídá za výsledné hodnocení studentů.
Výstupy z učení
Znalosti – student získá důležité znalosti z oblasti produkčního řetězce televizní tvorby, a to zejména tvorby televizního schématu, návrhu a námětu krátkého televizního pořadu, televizní režie, studiové režie, základy dramatické tvorby, produkce a distribuce. To vše především praktickou demonstrací dovedností a opakováním. Student bude schopen rutině užívat televizní technologie v televizní tvorbě. Dovednosti – praktické a funkční – rozšíří znalosti a dovednosti z oboru Audiovize a televizní tvorby, a to vše s ohledem na profesní orientaci studenta. Absolvent kurzu bude umět: pracovat v televizní redakci, kde projde vybrané pracovní pozice (televizní redaktor, reportér, kameraman, televizní produkce a postprodukce, marketing ad.) Naučí se pracovat v týmu, s ohledem na televizní skladbu dané produkční skupiny. Obecné způsobilosti – kompetence – Absolvent se naučí vedení, supervizi a hodnocení pořadů v pozici šéfredaktora, dramaturga, režiséra. Absolvent bude umět rutině pracovat se všemi druhy televizních technologií potřebných pro reportážní činnost v běžné televizní praxi.
Osnova
  • Struktura kurzu: 1. Vytvoření televizní redakce, rozdělení rolí. 2. Kompetence v řetězci televizní výroby, od návrhu designu média, formátu pořadu, vlastní audiovizuální tvorby, zpracování audiovizuálního obsahu, režie, televizní skladby atd. 3. Tvůrčí práce na cvičné platformě MUNI TV.
Literatura
  • LANCASTER, Kurt. Video Journalism for the Web: A Practical Introduction to Documentary Storytelling, Routledge, 2012.
  • PEARL, Matt. The solo video journalist : doing it all and doing it well in TV multimedia journalism. First published. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. xiii, 169. ISBN 9781138657328. info
  • NITČE, Leo. Možnosti výroby pořadů pro webovou televizi. In Nové trendy v médiích II: rozhlas a televize. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 141-165, 24 s. ISBN 978-80-210-5826-2. URL info
Výukové metody
Semináře, workshopy, samostatná tvůrčí práce. Simulovaná výuka pod spolu-vedením mentorů z praxe. Vytváření mediálního produktu. Projektově orientovaná výuka. Rozvíjení týmové spolupráce. Princip her.
Metody hodnocení
Studenti musí prozískání zápočtu předložit 3–6 autorských prací ve formě reportáží, nebo krátkých dokumentů. Případně se podílet autorsky na tvorbě (střih, kamera, režie, návrh grafiky/designu pořadu atp.).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.