CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. David Zelený (přednášející)
Mgr. Colin Kimbrell (pomocník)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. David Zelený
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Plíšková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
(( FAKULTA ( FSS )&& TYP_STUDIA ( BMN ))||( OBOR ( MUSFSS )))&&(( PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj ))&&(! NOWANY ( CJVA102 Akademická angličtina se zaměřením na prezentační dovednosti , CJVA103 Akademická angličtina se zaměřením na interkulturní komunikaci , CJVA104 Akademická angličtina ))
Předpokladem je úspěšně absolvovaný vstupní test PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj s výsledkem B1 a výše (https://is.muni.cz/auth/el/1441/jaro2021/ADAPT_AJ/index.qwarp). Doporučujeme jej vyplnit co nejdříve. Týden před začátkem semestru totiž budou volná místa v seminárních skupinách doplněna studenty, kteří se sice nevešli do limitu, ale test budou mít úspěšně splněný.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Cíle předmětu
In this course, students analyse characteristics of written and spoken academic texts, develop awareness of academic culture and learn to avoid plagiarism. From group discussions to presentations and paraphrasing texts, the students are presented with a wealth of practice opportunities to enhance all academic skills.
Particular attention is paid to writing: by the end of the course, students should be able to produce academic texts at upper-intermediate level of appropriate quality in terms of both style and structure. With regard to speaking, they should be able to give semi-formal and formal presentations to different audiences on both concrete and abstract topics.
Výstupy z učení
By the end of the course, students will be able to: • - summarize large academic texts, identifying their main points; • - present the summary coherently; • - produce academic texts at upper-intermediate level of appropriate quality in terms of the language, style and structure • - give semi-formal and formal presentations to different audiences on both concrete and abstract topics; • - use effective reading strategies to process and analyze academic texts from their field of study; • - use effective listening strategies to process and analyze academic lectures and presentations from their field of study.
Osnova
 • The characteristics of academic writing
 • Paragraph structure, topic sentences
 • Sentence connectors
 • Signposting language in presentations
 • Paraphrasing
 • Summarizing
 • Structuring research articles and abstracts
 • Presenting results
 • Argumentation
 • Academic debates
 • Formal and informal register
 • Writing the position paper
Literatura
 • HEWINGS, Martin a Craig THAINE. Cambridge academic English : an integrated skills course for EAP. Edited by Michael McCarthy. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 176 stran. ISBN 9780521165242. info
 • HEWINGS, Martin. Cambridge academic English : an integrated skills course for EAP : student's book : upper intermediate. Edited by Michael McCarthy. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 176 stran. ISBN 9780521165204. info
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
Výukové metody
student-centered and interactive activities: debates; discussions; online work; individual work; presentations; planning, drafting and editing written texts
Metody hodnocení
1) Active participation at 70% of the lessons during the semester
2) Continuous homework preparation for classes with five smaller written assignments which are graded (35 points)
3) (to be handed in seven days ahead of the exam date for which a student has signed up) A position paper consisting of a summary and critique of a research article (30 points)
4) (to take place in the exam period) Giving a 3-4 minute academic presentation of the research article followed by an interactive discussion (25 points)
5) (to be taken in the last week of the teaching part of the semester or during the exam period) A summary of a segment of a lecture (15 points)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
It is possible to opt for the two-credit option (see the assessment criteria). In that case, notify the teacher at the start of the semester.

INFORMACE O KONCEPCI KURZŮ AKADEMICKÉ ANGLIČTINY CJVA101-104:
Studenti si mohou zapsat libovolnou ze čtyř alternativ akademické angličtiny (AA), tj. CJVA101, CJVA102, CJVA103 nebo CJVA104. Všechny čtyři předměty jsou zakončeny zkouškou na úrovni B2 umožňující studentům splnit si minimální jazykovou kompetenci potřebnou pro přístup ke státnicím. Ve všech čtyřech předmětech jsou zastoupeny všechny čtyři jazykové dovednosti – listening, reading, speaking a writing.
Rozhodnutí studenta, do kterého předmětu AA se zapíše, by mělo být motivováno tím, kde cítí největší slabiny, popř. kde je nejvíce motivován se dále rozvíjet.
Samotné hodnocení v konkrétním předmětu AA pak odráží jeho zaměření: např. v CJVA101 získává student celkem 35 procent bodů za úkoly postihující schopnost akademického psaní, zatímco „speaking“ má váhu 25 bodů; obdobně v CJVA102 získává student 35 procent bodů za úkoly odrážející schopnost vyjadřování a prezentace v akademickém kontextu, zatímco „writing“ je ohodnocen „pouze“ dvaceti procenty celkové známky.

Studentům, kterým nebude umožněn přístup do kurzu z důvodu nízkého počtu bodů v ADAPT_AJ testu, je doporučeno zapsat si za účelem zlepšení angličtiny předmět AJ91010 Angličtina pro neanglisty vyučovaný na KAA FF a pokusit se o absolvování ADAPT_AJ testu příští semestr.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.