PSYb2550 Psychologie individuálních rozdílů

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Mai Hoa Nguyenová (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 12:00–13:40 Aula
Předpoklady
NOW ( PSYb2590 Základy psychometriky ) || PSY259 Základy psychometriky && ! PSY255 Psychologie individuálních roz
Studující v okamžiku zápisu do předmětu musí disponovat základními znalostmi psychologie osobnosti, vývojové psychologie a psychometriky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz psychologie individuálních rozdílů navazuje na poznatky psychologie osobnosti, vývojové psychologie a sociální psychologie. Tematicky sestává kurikulum ze čtyř bloků, které reflektují teoretické konstrukty současné psychologie osobnosti v sociálním kontextu: interpersonální osobnostní dispozice, emocionální dispozice, kognitivní dispozice a motivační dispozice. Součástí předmětu je kritická reflexe historických a současných metodologií diferenciální psychologie a psychologie individuálních rozdílů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu: - rozumět základním principům metodologie psychologie individuálních rozdílů - znát nejvýznamnější teoretické konstrukty oboru - rozumět vzájemné podmíněnosti ontogenetického vývoje těchto konstruktů - umět použít dostupné výzkumné nástroje v individuální diagnostické úvaze - umět propojit teoretické poznatky oboru s realitou každodenního života
Osnova
  • A. Interpersonální osobnostní dispozice: 1) Extraverze 2) Přívětivost 3) Interpersonální závislost 4) Genderová identita B. Emocionální dispozice: 5) Neuroticismus a depresivita 6) Sociální úzkost, plachost 7) Tendence k prožívání viny a zahanbení 8) Hostilita a hněv, intenzita afektu C. Kognitivní dispozice: 9) Otevřenost vůči zkušenosti 10) Víra ve spravedlivý svět 11) Autoritářství a dogmatismus 12) Need for Cognition; Cognitive Closure, Integrative Complexity 13) Schopnost přejímání sociální perspektivy D. Motivační dispozice: 14) Svědomitost 15) Sociální žádoucnost 16) Potřeba náležet & afiliace 17) Potřeba moci 18) Sensation seeking 19) Citlivost vůči odmítnutí
Literatura
    povinná literatura
  • Selman, R. L. (2003) The promotion of social awareness : powerful lessons from the partnership of developmental theory and classroom practice. New York: Russel Sage Foundation.
  • Handbook of individual differences in social behavior. Edited by Mark R. Leary - Rick H. Hoyle. New York: Guilford Press, 2009. xv, 624. ISBN 9781593856472. info
Výukové metody
Výuka je realizována formou přednášek a online seminárních cvičení.
Metody hodnocení
Seminární úkoly jsou hodnoceny jako přijaté, jsou-li kompletně a věrohodně vypracovány. Seminární práce je hodnocena na standardní stupnici A-F, stejně tak závěrečná ústní zkouška. Celkové hodnocení sestává 40% z hodnocení seminární práce a 60% z hodnocení ústní zkoušky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2022/PSYb2550