EVS134 Úvod do studia lidských práv

Fakulta sociálních studií
podzim 2004
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hubert Smekal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
St 8:00–9:40 U31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 52 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz "Úvod do studia lidských práv" si klade za cíl seznámit posluchače se základními poznatky z oblasti lidských práv. Posluchač by měl získat díky rozboru historických a filozofických pramenů dané problematiky ucelenou představu o lidských právech, která dále bude konkretizována pojednáním o nejdůležitějších systémech ochrany lidských práv se zvláštním důrazem na situaci v Evropě. Posluchač bude seznámen se základními dokumenty z dané oblasti, jakož i významnými teoretickými pracemi a prostřednictvím rozsudků jednotlivých institucí rovněž s praktickým dopadem ochrany lidských práv. V jednotlivých seminářích bude věnována pozornost rozborům aktuálních problémů na poli lidských práv (mučení iráckých vězňů, zákaz nošení šátků, atd.) a vítá se co nejširší diskuze. Kurz má zároveň sloužit jako základ pro zájemce o další prohloubení znalostí v oblasti ochrany lidských práv v Evropě, které bude realizováno v jarním semestru roku 2005 v podobě kurzu "Ochrana lidských práv v Evropě".
Osnova
  • 1) Úvodní hodina 2) Vysvětlení základních pojmů (universalismus, nedělitelnost, generace práv, klasifikace, atd.) - MAIER, Hans. Lidská práva - nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace. In HANUŠ, Jiří. Lidská práva. Brno: CDK, 2001, s. 7-31. - MACFARLANE, L.J.: The Theory and Practice of Human Rights. London: Maurice Temple Smith, 1985, s. 3-18. Pro prohloubení: - WAGNEROVÁ, Eliška. Univerzalita lidských práv a spektrum právních vztahů. In HANUŠ, Jiří. Lidská práva. Brno: CDK, 2001, s. 56-64. - BAEHR, Peter R. Human Rights. Universality in Practice. New York: Palgrave, 2001. pp. 1-56. 3) Filozofické prameny lidských práv. Různé kultury a jejich přístup k lidským právům - BAEHR, Peter R. Human Rights. Universality in Practice. New York: Palgrave, 2001. pp. 9-19. - ROBERTSON, A.H. Human Rights In The World. 2nd ed., Manchester: Manchester University Press, 1982, pp. 3-14. - FLOSS, Pavel. Filozofické aspekty problému lidských práv. In HANUŠ, Jiří. Lidská práva. Brno: CDK, 2001, s. 32-39. Pro prohloubení: - STEINER, Henry J. - ALSTON, Philips. International Human Rights in Context. 2nd ed., Oxford: Oxford University Press, 2000, pp. 366-402. - LAQUEUR, Walter; RUBIN, Barry. The Human Rights Reader. New York: Meridian, 1990. - vybrané kapitoly. 4) Historický vývoj ochrany lidských práv - MAIER, Hans. Lidská práva - nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace. In HANUŠ, Jiří. Lidská práva. Brno: CDK, 2001, s. 7-31. - ROBERTSON, A.H. Human Rights In The World. 2nd ed., Manchester: Manchester University Press, 1982, pp. 15-23. Pro prohloubení: - TOMUSCHAT, Christian. Human Rights. Between Idealism and Realism. Oxford: Oxford University Press, 2003, pp 6-23. - LAQUEUR, Walter; RUBIN, Barry. The Human Rights Reader. New York: Meridian, 1990. - vybrané kapitoly. 5) OSN a lidská práva (Charta, Všeobecná deklarace, Mezinárodní úmluva o občanských a politických právech) - SUDRE, Frédéric. Mezinárodní a evropské právo lidských práv. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 93-99. - BAEHR, Peter R. Human Rights. Universality in Practice. New York: Palgrave, 2001. pp. 57-71. Pro prohloubení: - ROBERTSON, A.H. Human Rights In The World. 2nd ed., Manchester: Manchester University Press, 1982, pp. 24-79. 6) Ochrana lidských práv v Evropě (Evropská úmluva o lidských právech) - HUBÁLKOVÁ, Eva. Evropská úmluva o lidských právech a Česká republika. Praha: Linde, 2003, s. 9-35. Pro prohloubení: - ROBERTSON, A.H. Human Rights In The World. 2nd ed., Manchester: Manchester University Press, 1982, pp. 80-131. 7) Evropský soud pro lidská práva - HUBÁLKOVÁ, Eva. Evropská úmluva o lidských právech a Česká republika. Praha: Linde, 2003, s. 36-75. 8) Evropská unie a lidská práva (vývoj, Charta, vztah ES k Evropskému soudu pro lidská práva) - ŠIŠKOVÁ, Naděžda. Evropská unijní ochrana lidských práv. Praha: Linde, 2001, s. 7-35. Pro prohloubení: - PIKNA, Bohumil. Evropská unie - vnitřní a vnější bezpečnost a ochrana základních práv. Praha: Linde, 2002. s. 50-81. 9) Mezinárodní tribunály pro válečné zločiny - TOMUSCHAT, Christian. Human Rights. Between Idealism and Realism. Oxford: Oxford University Press, 2003, pp. 280-292. Pro prohloubení: - STEINER, Henry J.; ALSTON, Philips. International Human Rights in Context. 2nd ed., Oxford: Oxford University Press, 2000, pp. 1132-1198. 10) Systémy ochrany lidských práv mimo Evropu - SUDRE, Frédéric. Mezinárodní a evropské právo lidských práv. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 85-93. - BAEHR, Peter R. Human Rights. Universality in Practice. New York: Palgrave, 2001. pp. 78-82. Pro prohloubení: - ROBERTSON, A.H. Human Rights In The World. 2nd ed., Manchester: Manchester University Press, 1982, pp. 132-177. 11) Humanitární právo - TOMUSCHAT, Christian. Human Rights. Between Idealism and Realism. Oxford: Oxford University Press, 2003, pp. 241-266. Pro prohloubení: - ROBERTSON, A.H. Human Rights In The World. 2nd ed., Manchester: Manchester University Press, 1982, pp. 212-233. 12) Zápočtový test
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet (podle počtu přihlášených písemnou nebo ústní formou a seminární práce)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.