EVS134 Úvod do studia lidských práv

Fakulta sociálních studií
podzim 2005
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hubert Smekal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 P21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz Úvod do studia lidských práv si klade za cíl seznámit posluchače se základními poznatky z oblasti lidských práv. Student by měl získat díky rozboru historických a filozofických pramenů dané problematiky ucelenou představu o myšlence lidských práv, která dále bude konkretizována pojednáním o nejdůležitějších systémech ochrany lidských práv se zvláštním důrazem na situaci v Evropě. Rozebrána tedy bude jak část teoretická, tak posléze reálná aplikace ochrany lidských práv v praxi prostřednictvím mezinárodních orgánů soudního typu. Posluchač bude seznámen se základními dokumenty z dané oblasti, jakož i s významnými teoretickými pracemi a skrze výklad o rozhodovací činnosti jednotlivých mezinárodních institucí rovněž s praktickým dopadem ochrany lidských práv. V jednotlivých seminářích bude věnována pozornost rozborům aktuálních problémů na poli lidských práv (univerzalizmus v. relativizmus, mučení iráckých vězňů, zákaz nošení šátků, atd.) a vítá se co nejširší diskuze. Kurz má zároveň sloužit jako základ pro zájemce o další prohloubení znalostí v oblasti ochrany lidských práv v Evropě, které bude realizováno v jarním semestru roku 2006 v podobě kurzu Ochrana lidských práv v Evropě.
Osnova
  • 1) Úvodní hodina (23. 9. 2005) 2) Vysvětlení základních pojmů (definice; universalismus; charakteristiky práv; generace práv; klasifikace, atd.) (30. 9. 2005) 3) Filozofické prameny lidských práv. Různé kultury a jejich přístup k lidským právům (6. 10. 2005) 4) Historický vývoj ochrany lidských práv (13. 10. 2005) 5) Průběžný test. Česká republika a lidská práva. (20. 10. 2005) 6) OSN a lidská práva (Charta, Všeobecná deklarace, Mezinárodní úmluva o občanských a politických právech) (27. 10. 2005) 7) Ochrana lidských práv v Evropě (Rada Evropy, OBSE, EU) (3. 11. 2005) 8) Ochrana lidských práv v rámci Rady Evropy (Evropská úmluva o lidských právech, Evropský soud pro lidská práva) (10. 11. 2005) 9) Evropská unie a lidská práva (vývoj, Charta, vztah ESD k Evropskému soudu pro lidská práva) (24. 11. 2005) 10) Systémy ochrany lidských práv mimo Evropu (1. 12. 2005) 11) Mezinárodní tribunály pro válečné zločiny. NGOs (8. 12. 2005) 12) Zápočtový test (15. 12. 2005)
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet Podmínky udělení zápočtu: zisk alespoň 60 bodů Bodování: Max. 10 bodů esej (4000 až 5000 tisíc znaků textu s mezerami); termín odevzdání: do 4. 11. 2005. Max. 20 bodů seminární práce (8 normostran); termín odevzdání: do 2. 12. 2005 Max. 30 bodů průběžný test (20. 10. 2005) Max. 40 bodů závěrečný test (15. 12. 2005)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.