HEN644 Environmentální aspekty využívání energie

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc. (přednášející)
RNDr. Jan Hollan, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 M117
Předpoklady
! ENSn4644 &&! NOW ( ENSn4644 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
viz ev. info z minulých ročníků, souhrnně pak http://amper.ped.muni.cz/eave/. Samotný rozvrh a zadaná četba viz http://amper.ped.muni.cz/eave/2019.html. Absolventi porozumí příčinám globálního oteplování a budou je umět vysvětlovat. Totéž v menší míře pro změnu klimatu oteplováním a změněným složením ovzduší vyvolanou a její dopady, pro adaptace na měnící se klima. Získají základní orientaci v oboru zmírňování změny klimatu, čili zejména cest ke snížení emisí skleníkových plynů: snížení potřeby toků energie i zajištění zbývající potřeby obnovitelnými zdroji.
Výstupy z učení
kromě znalostí z tohoto širokého oboru také schopnost editovat hesla na wikipedii
Osnova
 • Globální změna, globální oteplování, klimatická změna. Oteplování globální a regionální jako hlavní příčina klimatické změny.
 • Co je skleníkový jev, jak je veliký, čím je působený, jak se zesílil a roste, k čemu to vede: k oteplování Země.
 • Proč skleníkový jev sílí: vinou spotřeby fosilních paliv.
 • Další faktory působící na tuto změnu: aerosoly ze spalování, změna využití krajiny.
 • Jaké jsou přírodní vlivy na stav klimatického systému.
 • Jak se jeho stav mění a bude měnit, jaké jsou dopady těchto změn.
 • Čemu se již nelze vyhnout (a máme se na to adaptovat).
 • Zranitelnost, adaptace, resilience - ve světě i u nás.
 • Jaké jsou cesty k tomu, aby emise skleníkových plynů přestaly růst a pak klesaly k nule.
 • Co se označuje jako mitigace. Jak moc to spěchá.
 • Další (neklimatické) škody působené využíváním fosilních zdrojů energie.
 • Vize zerocarbonbritain.org – společnosti, která skleníkový jev už nezesiluje.
 • Koncept udržitelného rozvoje, neudržitelnost dnešní spotřeby, její morální aspekty.
 • Co může dělat každý, aby svůj příspěvek k oteplování minimalizoval.
 • Co může a má dělat obec, firma, stát, EU, OSN. Carbon pricing.
 • Dobré a špatné příklady. Kde jak plýtváme, jak s tím přestat.
 • Pařížská dohoda a její pokračování. Covenant of Mayors. Angažmá akademické a celé veřejnosti. FFF a XR.
Literatura
  doporučená literatura
 • MILÉŘ, Tomáš a Jan HOLLAN. Klima a koloběhy látek – Jak funguje klimatický systém Země, proč a jak se klima mění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7109-4. URL info
  neurčeno
 • DLABKA, Jakub, Pavel DANIHELKA, Petr NOVOTNÝ, Jaroslav ROŽNOVSKÝ, Jan HOLLAN, Jiří KRIST, Yvonna GAILLYOVÁ, Erik THORSTENSEN, Barbora BAUDIŠOVÁ, Kamila DANIHELKOVÁ a Jana SUCHÁNKOVÁ. Od zranitelnosti k resilienci : Adaptace venkovských oblastí na klimatickou změnu. 1. vyd. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2016. 64 s. ISBN 978-80-87308-32-5. URL info
Metody hodnocení
Známkovat budeme kvalitu nově vytvořených hesel na wikipedii či úpravu (např. aktualizaci, korektury, doplnění referencí) hesel existujících. V češtině či některých jiných jazycích. Práci na heslech je nutno započít zapsáním se do systému Tento kurz byl publikován. Studenti se musí zapsat navštívením následující URL: https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/FSS_MU/Evironmentalni_aspekty_vyuzivani_energie_2019_(podzimní_semestr)?enroll=jkwgmycn (a mít/vytvořit si účet na wikipedii). Pak se tam lze kdykoliv přihlásit i zapamatovatelnou zkratkou https://tinyurl.com/HEN2019wiki (obdobná byla pro běh 2017).
Přehled hesel se vstupy studentek a studentů minulých ročníků viz https://www.enviwiki.cz/wiki/Uživatel:Jenikhollan/Hesla_z_HEN_FSS_MU nebo https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista:Jenikhollan/Hesla_HEN a těch jen na české wiki pak i na https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/FSS_MU/Evironmentalni_aspekty_vyuzivani_energie_2017/articles/edited
Informace učitele
http://amper.ped.muni.cz/eave
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/HEN644