PSYb1510 Kulturní antropologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Roman Hytych, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Kučerová (pomocník)
Garance
PhDr. Roman Hytych, Ph.D.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 17. 9. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 24. 9. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 15. 10. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 5. 11. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Út 26. 11. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSYb1510/01: Út 1. 10. 8:00–8:50 U33, Út 22. 10. 8:00–8:50 U33, Út 12. 11. 8:00–8:50 U33, Út 3. 12. 8:00–8:50 U33
PSYb1510/02: Út 1. 10. 9:00–9:50 U33, Út 22. 10. 9:00–9:50 U33, Út 12. 11. 9:00–9:50 U33, Út 3. 12. 9:00–9:50 U33
PSYb1510/03: Út 8. 10. 8:00–8:50 U33, Út 29. 10. 8:00–8:50 U33, Út 19. 11. 8:00–8:50 U33, Út 10. 12. 8:00–8:50 U33
PSYb1510/04: Út 8. 10. 9:00–9:50 U33, Út 29. 10. 9:00–9:50 U33, Út 19. 11. 9:00–9:50 U33, Út 10. 12. 9:00–9:50 U33
Předpoklady
! PSY151 Kulturní antropologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům úvod do kulturní antropologie se zaměřením na relevantní psychologická témata (duševní nemoc a duševní zdraví, výchova dětí, tělesnost, emoce, identita, smrt). Důraz bude kladen zejména na seznámení se relevantní antropologickou literaturou k vybraným tématům a schopnost aplikovat antropologickou perspektivu v psychologickém výzkumu i praxi.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu mají být studenti schopni:
- vysvětlit základní pojmy a aplikovat perspektivu antropologického uvažování v psychologickém výzkumu i praxi - orientovat se v historickém vývoji disciplíny - aplikovat poznatky kulturní antropologie pro porozumění současným sociokulturním jevům
Osnova
 • Témata přednášek - Úvod do kulturní antropologie: vymezení disciplíny a základní přehled historie - Vývoj dítěte. Psychoanalýza a hledání odpovědí na povahu vztahu kultury a osoby. Jakou roli při vývoji dítěte hrají kulturní vzorce, výchovné styly rodiny, vrozené dispozice a tendence dítěte. Kdo s kým spí? Existují obecné zákonitosti či významné kulturní a sociální variace? - Identita a hodnoty. Krize antropologie: je řešením užití nástrojů statistiky, zaměření se na strukturu či pozorovatelné chování? Svoboda jednání či programy chování? Profánní a sakrální v historickém vývoji a v kulturních kontextech. - Emoce. Kognitivní přístupy či kulturní relativismus? Prožívání, exprese emocí a jejich kognitivní zaznamenání. Role jazyka. - Tělo a tělesnost. Jak zacházíme se svým tělem? Tělesně zakotvené prožívání, dieta a zdravý životní styl, poruchy příjmů potravy, ženská obřízka a jiné. Nové přístupy v kulturní antropologii: Kulturní psychologie, Na osobu zaměřená etnologie aj. - Duševní zdraví, nemoc, smrt. Co je zdravé a co nezdravé? Norma a vybočení z normy. Diskuse tradičního pojetí duševní nemoci a zdraví dle manuálů MKN 10, DSM IV. Příklady pojetí duševního zdraví a nemoci v neevropských kulturách. Odlišnosti v pojímání smrti.
Literatura
  povinná literatura
 • ) Watzlawik, M., Valsiner, J. (2012). The Making of Magic: Cultural Constructions of the Mundane Supernatural. In Valsiner, J. (Ed.). The Oxford Handbook of Culture and Psychology. (pp. 783-795). Oxford, Oxford University Press.
 • Valsiner, J. (2012). Encounter of Inquisitive minds. In Valsiner, J. (Ed.). The Oxford Handbook of Culture and Psychology. (pp. 3-22). Oxford, Oxford University Press.
 • Jagoda, G. (2012) Culture and Psychology: Words and Ideas in History. In Valsiner, J. (Ed.). The Oxford Handbook of Culture and Psychology. (pp. 25-42). Oxford, Oxford University Press.
 • Rasmussen, S. J. (2012). Cultural Anthropology. In Valsiner, J. (Ed.). The Oxford Handbook of Culture and Psychology. (pp. 96-115). Oxford, Oxford University Press.
 • BOCK, Philip K. Rethinking psychological anthropology : continuity and change in the study of human action. 2nd ed. Prospect Heights, Ill.: Waveland Press, 1999. xiv, 309. ISBN 1577660552. info
  doporučená literatura
 • Schweder, R. A. (2003). Why do man barbecue? Recepis for cultural psychology. Cambridge, Massachutsetts, London: Harvard University Press.
 • HYTYCH, Roman. Smrt a nesmrtelnost : sociální reprezentace smrti. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2008. 227 s. ISBN 9788073870928. info
 • Úvod do kulturní a sociální antropologie. Edited by Robert Francis Murphy - Hana Červinková. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 267 s. ISBN 80-85850-53-2. info
Výukové metody
Monologická metoda - zejména přednáška, případně vysvětlování. Dialogická metoda, a to diskuse a rozhovor na základě předem zadaného tématu a literatury. Obsahová analýzy textu- induktivní postup.
Metody hodnocení
zkouška.
Informace učitele
http://www.fss.muni.cz/psych/studium.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.