PSYb1510 Kulturní antropologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Roman Hytych, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Kučerová (pomocník)
Garance
PhDr. Roman Hytych, Ph.D.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 6. 10. 8:00–9:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Út 13. 10. 8:00–9:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Út 24. 11. 8:00–9:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Út 15. 12. 8:00–9:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSYb1510/01: Út 20. 10. 8:00–8:50 U33, Út 3. 11. 8:00–8:50 U33, Út 1. 12. 8:00–8:50 U33, Út 5. 1. 8:00–8:50 U33
PSYb1510/02: Út 20. 10. 9:00–9:50 U33, Út 3. 11. 9:00–9:50 U33, Út 1. 12. 9:00–9:50 U33, Út 5. 1. 9:00–9:50 U33
PSYb1510/03: Út 27. 10. 8:00–8:50 U33, Út 10. 11. 8:00–8:50 U33, Út 8. 12. 8:00–8:50 U33, Út 12. 1. 8:00–8:50 U33
PSYb1510/04: Út 27. 10. 9:00–9:50 U33, Út 10. 11. 9:00–9:50 U33, Út 8. 12. 9:00–9:50 U33, Út 12. 1. 9:00–9:50 U33
Předpoklady
! PSY151 Kulturní antropologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům úvod do kulturní antropologie (Bock, 1999) se zaměřením na relevantní psychologická témata (duševní nemoc a duševní zdraví, výchova dětí, tělesnost, emoce, identita, smrt) především z pohledu kulturní psychologie (Heine, 2016; Schweder, 2003; Valsiner, 2012). Důraz bude kladen zejména na seznámení se relevantní literaturou k vybraným tématům a schopnost aplikovat antropologickou perspektivu v psychologickém výzkumu i praxi.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu mají být studenti schopni:
- vysvětlit základní pojmy a aplikovat perspektivu antropologického uvažování v psychologickém výzkumu i praxi - orientovat se v historickém vývoji disciplíny - aplikovat poznatky kulturní antropologie pro porozumění současným sociokulturním jevům
Osnova
 • Témata přednášek - Úvod do kulturní antropologie: Proč se jako psychologové zajímáme o kulturu? - Krátký přehled historie kulturní antropologie Jakou roli při vývoji dítěte hrají kulturní vzorce, výchovné styly rodiny, vrozené dispozice a tendence dítěte. Kdo s kým spí? Existují obecné zákonitosti či významné kulturní a sociální variace? - Identita a hodnoty. Kdo jsem a co je pro mne v životě hodnotné? Tělo a tělesnost. Jak zacházíme se svým tělem? - Duševní zdraví, nemoc, smrt. Co je zdravé a co nezdravé? Norma a vybočení z normy. Příklady pojetí duševního zdraví a nemoci v neevropských kulturách. - Smrt a umírání v odlišných kulturních kontextech
Literatura
  povinná literatura
 • Jagoda, G. (2012) Culture and Psychology: Words and Ideas in History. In Valsiner, J. (Ed.). The Oxford Handbook of Culture and Psychology. (pp. 25-42). Oxford, Oxford University Press.
 • Valsiner, J. (2012). Encounter of Inquisitive minds. In Valsiner, J. (Ed.). The Oxford Handbook of Culture and Psychology. (pp. 3-22). Oxford, Oxford University Press.
 • HEINE, Steven J. Cultural psychology. Online. Third edition. New York: W. W. Norton, 2016. xxiii, 591. ISBN 9780393283709. [citováno 2024-04-23] info
 • BOCK, Philip K. Rethinking psychological anthropology : continuity and change in the study of human action. Online. 2nd ed. Prospect Heights, Ill.: Waveland Press, 1999. xiv, 309. ISBN 1577660552. [citováno 2024-04-23] info
  doporučená literatura
 • Rasmussen, S. J. (2012). Cultural Anthropology. In Valsiner, J. (Ed.). The Oxford Handbook of Culture and Psychology. (pp. 96-115). Oxford, Oxford University Press.
 • Schweder, R. A. (2003). Why do man barbecue? Recepis for cultural psychology. Cambridge, Massachutsetts, London: Harvard University Press.
 • ) Watzlawik, M., Valsiner, J. (2012). The Making of Magic: Cultural Constructions of the Mundane Supernatural. In Valsiner, J. (Ed.). The Oxford Handbook of Culture and Psychology. (pp. 783-795). Oxford, Oxford University Press.
 • HYTYCH, Roman. Smrt a nesmrtelnost : sociální reprezentace smrti. Online. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2008. 227 s. ISBN 9788073870928. [citováno 2024-04-23] info
 • Úvod do kulturní a sociální antropologie. Online. Edited by Robert Francis Murphy - Hana Červinková. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 267 s. ISBN 80-85850-53-2. [citováno 2024-04-23] info
Výukové metody
Monologická metoda - zejména přednáška, případně vysvětlování. Dialogická metoda, a to diskuse a rozhovor na základě předem zadaného tématu a literatury. Obsahová analýzy textu- induktivní postup.
Metody hodnocení
zkouška.
Informace učitele
http://www.fss.muni.cz/psych/studium.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.