SANb1001 Úvod do sociální antropologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Paul (cvičící)
Garance
Irena Kašparová, M.A., Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Irena Kašparová, M.A., Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 P21
Předpoklady
! SAN101 Soc. antropologie-přednášky && ! NOW ( SAN101 Soc. antropologie-přednášky )
Zájem o obor
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studující se základy sociální antropologie. Umožnit počáteční vhled to jejich teorií a subdisciplin.
Výstupy z učení
Orientovat se v základní teoriích disciplíny orientovat se v základních sub-disciplínách Kriticky pracovat s akademickým textem (monografie, články) napsat kritickou esej na antropologické téma
Osnova
  • 1. - 3 hodina Teorie SAN 4. - 5 hodin Kinship SAN 6. - 8. hodina náboženství a SAN 9. - 10 hodina ekonomická SAN 11.-12. hodina - politická SAN
Literatura
  • Small places, large issues : an introduction to social cultural anthropology. Edited by Thomas Hylland Eriksen. 2nd ed. London: Pluto Press, 2001. x, 342. ISBN 0745317723. info
  • SOUKUP, Václav. Dějiny sociální a kulturní antropologie. 2. rozš. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 303 s. ISBN 8071841587. info
Výukové metody
přednášky, semináře, čtení, esej
Metody hodnocení
50% práce v kurzu, 50% závěrečná písemná zkouška
Informace učitele
prosím sledujte sylabus pro aktuální imatrikulační ročník
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.