SANb1003 Etnografické metody a terénní výzkum

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Čanigová (cvičící)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 U35
Předpoklady
! SAN108 Etnografické metody && ! NOW ( SAN108 Etnografické metody )
zájem o předmět,
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studující se základními metodami terénního výzkumu v sociální antropologii
Výstupy z učení
Student bude schopen identifikovat základní výzkumné metody SAN, rozpoznat kontext, ve kterém jsou používány a navrhnut vhodnou metodu pro konkrétní zkoumané téma.
Osnova
  • Sledujte prosím aktuální katalog pro váš imatrikulační ročník
Literatura
    povinná literatura
  • HAMMERSLEY, Martyn a Paul ATKINSON. Ethnography: principles in practice. 3rd ed. London: Routledge, 2007. ISBN 978-0-415-39605-9.
Výukové metody
Samostatná práce, diskuse, prezentace, domácí příprava
Metody hodnocení
Sledujte prosím aktuální sylabus daného imatrikulačního ročníku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.