SANb1003 Etnografické metody a terénní výzkum

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Čanigová (cvičící)
Mgr. Anastasia Blokhina (pomocník)
Ing. Soňa Enenkelová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! SAN108 Etnografické metody && ! NOW ( SAN108 Etnografické metody )
zájem o předmět,
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studující se základními metodami terénního výzkumu v sociální antropologii
Výstupy z učení
Student bude schopen identifikovat základní výzkumné metody SAN, rozpoznat kontext, ve kterém jsou používány a navrhnut vhodnou metodu pro konkrétní zkoumané téma.
Osnova
  • Sledujte prosím aktuální katalog pro váš imatrikulační ročník
Literatura
    povinná literatura
  • HAMMERSLEY, Martyn a Paul ATKINSON. Ethnography: principles in practice. 3rd ed. London: Routledge, 2007. ISBN 978-0-415-39605-9.
Výukové metody
Samostatná práce, diskuse, prezentace, domácí příprava
Metody hodnocení
Sledujte prosím aktuální sylabus daného imatrikulačního ročníku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/SANb1003