SANb1001 Úvod do sociální antropologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Paul (cvičící)
Ing. Soňa Enenkelová (pomocník)
Garance
Irena Kašparová, M.A., Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 21. 9. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 5. 10. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 12. 10. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 19. 10. 10:00–11:40 Aula, Čt 26. 10. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 2. 11. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 9. 11. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 16. 11. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 23. 11. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 30. 11. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 7. 12. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 14. 12. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
! SAN101 Soc. antropologie-přednášky
Zájem o obor
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studující se základy sociální antropologie. Umožnit počáteční vhled to jejich teorií a subdisciplin.
Výstupy z učení
Orientovat se v základní teoriích disciplíny orientovat se v základních sub-disciplínách Kriticky pracovat s akademickým textem (monografie, články) napsat kritickou esej na antropologické téma
Osnova
  • 1. - 3 hodina Teorie SAN 4. - 5 hodin Kinship SAN 6. - 8. hodina náboženství a SAN 9. - 10 hodina ekonomická SAN 11.-12. hodina - politická SAN
Literatura
    povinná literatura
  • ERIKSEN, Thomas Hylland. Sociální a kulturní antropologie : příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Translated by Hana Antonínová. Vydání první. Praha: Portál, 2008. 407 stran. ISBN 9788073674656. info
    doporučená literatura
  • SOUKUP, Václav. Dějiny sociální a kulturní antropologie. 2. rozš. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 303 s. ISBN 8071841587. info
Výukové metody
přednášky, čtení, esej, možná práce v týmu
Metody hodnocení
1/3 písemná zkouška, 1/3 ústní zkoušení, 1/3 časovaná práce s textem
Informace učitele
prosím sledujte sylabus pro aktuální imatrikulační ročník
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SANb1001