SANb1002 Seminář k Úvodu do sociální antropologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
0/1/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Tomáš Paul (cvičící)
Bc. Jan Albrecht (pomocník)
Bc. Eliška Beránková (pomocník)
Ing. Soňa Enenkelová (pomocník)
Garance
Irena Kašparová, M.A., Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Irena Kašparová, M.A., Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SANb1002/1: Čt 12:00–13:40 U35
SANb1002/2: Čt 14:00–15:40 U35
Předpoklady
( SANb1001 Soc. antropologie-přednášky || NOW ( SANb1001 Soc. antropologie-přednášky ) || SAN101 Soc. antropologie-přednášky || NOW ( SAN101 Soc. antropologie-přednášky )) && (! SAN301 Sociální antropologie-seminář && ! NOW ( SAN301 Sociální antropologie-seminář ))
SANb1001
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjet teoretické znalosti a praktické dovednosti získané na přednáškách předmětu SANb1001
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen kriticky pracovat s antropologickým textem, napsat krátkou akademickou práci, orientovat se v teoriích sociální antropologie a zobecnit teoretické poznatky na každodenní životní aktivity.
Osnova
  • kopíruje osnovu SANb1001 - pouze je zde důraz na monografie, nikoliv učebnicové texty
Literatura
  • ERIKSEN, Thomas Hylland. Sociální a kulturní antropologie : příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Translated by Hana Antonínová. Vydání první. Praha: Portál, 2008. 407 stran. ISBN 9788073674656. info
  • SOUKUP, Václav. Dějiny sociální a kulturní antropologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1994. 226 s. ISBN 8070668822. info
Výukové metody
semináře, skupinové projekty, čtení, domácí úkoly, eseje, zpětné vazby
Metody hodnocení
1/3 ústní zkouška, 1/3 teamová práce s literaturou, 1/3 práce s psaným textem
Informace učitele
Prosím sledujte sylabus pro aktuální imatrikulační ročník, literatura a způsoby hodnocení se proměňují
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
V tomto předmětu je povinná docházka s maximální tolerovanou absencí 25%.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SANb1002