MVP001K Techniky vyjednávání při poskytování právních služeb

Právnická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lucie Atkinsová, LL.M. (cvičící)
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vlastimil Vitoul (cvičící)
Bc. Dana Peňázová (pomocník)
Garance
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Marian Kokeš, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVP001K/01: Pá 14. 3. 8:00–9:30 257, 9:35–11:05 257, 11:10–12:40 257, Pá 28. 3. 8:00–9:30 257, 9:35–11:05 257, 11:10–12:40 257, Pá 11. 4. 8:00–9:30 257, 9:35–11:05 257, 11:10–12:40 257, Pá 25. 4. 8:00–9:30 257, 9:35–11:05 257, 11:10–12:40 257, Pá 9. 5. 8:00–9:30 257, 9:35–11:05 257, 11:10–12:40 257, Pá 16. 5. 8:00–9:30 257, 9:35–11:05 257, 11:10–12:40 257, Pá 23. 5. 8:00–9:30 257, 9:35–11:05 257, 11:10–12:40 257, L. Atkinsová, V. Vitoul
MVP001K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Atkinsová, V. Vitoul
Předpoklady
SOUHLAS
Souhlas založený na sepsání motivačního dopisu objasňujícího zájem o předmět.
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně. Studenti s povoleným ISP jsou povinni, stejně jako ostatní studenti, účastnit se výuky v plném rozsahu. Účast ve výuce nelze nahradit náhradním plněním.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/16, pouze zareg.: 0/16
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1. Představit studentům hlavní faktory ovlivňující dynamiku vyjednávání, naučit je rozpoznat prostor pro dohodu a identifikovat jejich osobní vyjednávací styl. Na kratších cvičeních studentům ukázat jak různé vyjednávací styly, strategie a taktiky ovlivňují proces i výsledek vyjednávání.
2. Seznámit studenty s nejdůležitějšími zákonitostmi vyjednávání, včetně toho, zda a jak použít silové vyjednávání. Objasnit studentům jakou roli ve vyjednávání hrají zájmy versus postoje, jak si stanovit vlastní cíle a jak rozpoznat motivy a ovlivnit rozhodování protistrany.
3. Naznačit, jak fungují některé zákonitosti komunikace, a posílit schopnosti studentů v používání efektivní komunikace. Vysvětli a zdůraznit studentům význam mlčení a naslouchání.
4. Rozebrat se studenty stádia vývoje konfliktu. Představit jim a pomoci jim překonat problémy ve vztahové rovině konfliktu.
Osnova
  • 1.Dynamika vyjednávání zblízka; zájmy versus postoje; vyrovnání se s pocity ovlivňujícími vyjednávání
  • 2. Role komunikace; úloha mlčení a naslouchání; některé prvky efektivní komunikace
  • 3. Věcná a vztahová rovina konfliktu; čtyři základní bariéry souhlasu; taktiky napomáhající protistraně souhlasit
  • 4. Vyjednávací taktiky soustřeďující se na řešení konfliktu; jak znesnadnit protistraně nesouhlasit
  • 5. Jak zvládnout obtížné vyjednávání = jak vyjednávat s těmi, se kterými se nám těžce vyjednává
Literatura
    doporučená literatura
  • FISHER, Roger, William URY a Bruce PATTON. Jak dosáhnout souhlasu : zásady úspěšného vyjednávání. Translated by Aleš Lisa. 3. vyd. Praha: Management Press, 2011. 173 s. ISBN 9788072612260. info
Výukové metody
Součástí výuky je několik kratších, ale zásadně dvě velká vyjednávací cvičení, pro která studenti v dostatečném předstihu obdrží individuální zadání. Poté podle tohoto zadání vyjednávají a jejich vyjednávání jsou natáčena na video. Následuje rozbor svého vlastního vyjednávání v rámci domácí přípravy a poté společný rozbor vyjednávání ve skupině se všemi ostatními studenty.
Metody hodnocení
Základním podkladem pro hodnocení je práce studenta na seminářích, příprava na vyjednávání, jakož i rozbor vlastního vyjednávání v rámci domácí přípravy, který následuje po každém ze dvou velkých vyjednávacích cvičení. Součástí druhého velkého vyjednávacího cvičení je i sepsání krátkého dopisu klientovi shrnujícího průběh a výsledek vyjednávání a obsahujícího doporučení dalšího postupu.
50% účast a aktivita v seminářích
25% domácí příprava rozboru vlastního vyjednávání
25% písemný výstup = dopis klientovi popisující průběh, výsledek a doporučení dalšího postupu
Informace učitele
Jelikož jsem dojíždějící vyučující, nejsem na fakultě přítomna pro účely individuálních konzultací. Není však problém a v minulosti se prokázalo, že lze problémy efektivně řešit, ato buď pomocí emailu nebo pomocí Skypové konzultace.
logolink opvk
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.