EN

PrF:MVP001K Techniky vyjednávání - Informace o předmětu

MVP001K Techniky vyjednávání při poskytování právních služeb

Právnická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Tomáš Philippi (cvičící)
Garance
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVP001K/01: Pá 3. 3. 8:00–9:30 131, 9:35–11:05 131, Pá 17. 3. 8:00–9:30 131, 9:35–11:05 131, Pá 31. 3. 8:00–9:30 131, 9:35–11:05 131, Pá 14. 4. 8:00–9:30 131, 9:35–11:05 131, Pá 28. 4. 8:00–9:30 131, 9:35–11:05 131, Pá 12. 5. 8:00–9:30 131, 9:35–11:05 131, T. Philippi
MVP001K/02: Pá 10. 3. 8:00–9:30 131, 9:35–11:05 131, Pá 24. 3. 8:00–9:30 131, 9:35–11:05 131, Pá 7. 4. 8:00–9:30 131, 9:35–11:05 131, Pá 21. 4. 8:00–9:30 131, 9:35–11:05 131, Pá 5. 5. 8:00–9:30 131, 9:35–11:05 131, Pá 19. 5. 8:00–9:30 131, 9:35–11:05 131, T. Philippi
Předpoklady
SOUHLAS
Souhlas založený na sepsání krátkého motivačního dopisu objasňujícího zájem o předmět.
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně. Studenti s povoleným ISP jsou povinni, stejně jako ostatní studenti, účastnit se výuky v plném rozsahu. Účast ve výuce nelze nahradit náhradním plněním.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům jednak praktické poznatky pro úspěšné a efektivní právní vyjednávání a jednak též představit úskalí, která takové právní vyjednávání mohou provázet. V rámci předmětu budou studenti seznámeni nejen se základními faktory, které modelují jednání účastníků i jejich postoje v rámci jednání, ale také s možnostmi, kterými lze takové postoje účastníků ovlivnit či využít k dosažení úspěšného výsledku jednání. Předmět je zaměřen na co nejširší praktické využití získaných znalostí a dovedností pro další právní praxi.
Osnova
  • 1.Představení vztahu právního zástupce a jeho klienta. Poukázání na nutnost vhodně nastavit jak vzájemnou komunikaci, tak pozici právního zástupce.
  • 2. Seznámení se základními zákonitostmi při komunikaci s protistranou.
  • 3. Představení odlišných technik vyjednávání a jejich důsledků.
  • 4. Snaha o nalezení nejvhodnější strategie pro dosažení úspěšného výsledku vyjednávání.
  • 5. Přiblížení základních možností pro zvýšení efektivity vyjednávání.
  • 6. Snaha o rozpoznání skutečně dosažitelného (reálného) výsledku jednání a přizpůsobení strategie vyjednávání za účelem dosažení maxima možného, včetně využití umění kompromisu.
Literatura
    doporučená literatura
  • FISHER, Roger, William URY a Bruce PATTON. Jak dosáhnout souhlasu : zásady úspěšného vyjednávání. Translated by Aleš Lisa. 3. vyd. Praha: Management Press, 2011. 173 s. ISBN 9788072612260. info
Výukové metody
Praktické ukázky technik vyjednávání v podobě modelových situací s bezprostředním rozborem těchto situací v rámci semináře. Obsahem těchto modelových případů jsou vždy především typické občanskoprávní situace, s nimiž se právník ve své praxi může potkat, jako např. jednání o uzavření smlouvy, řešení spoluvlastnických či sousedských vztahů, reklamace zboží, jednání o rozvodu manželství apod. Pro jednotlivé semináře vždy studenti předem obdrží popis konkrétní modelové situace (popř. situací). V rámci semináře budou poté za aktivní účasti studentů realizovány tyto modelové situace tak, aby měli studenti možnost nejen se těchto prakticky zúčastnit, ale především, aby se při svém jednání i při konfrontaci s ostatními zúčastněnými mohli studenti přímo seznámit s odlišnými technikami jednání. Modelová situace bude vždy zároveň realizována z pohledu různých vyjednávacích strategií, aby bylo možno prakticky rozpoznat a posoudit, jak lze odlišnými vyjednávacími přístupy dosáhnout rozdílných výsledků v rámci shodné modelové situace.
Metody hodnocení
Základem pro hodnocení je účast a aktivita studenta v rámci semináře, včetně jeho přípravy na realizaci semináře.
Informace učitele
Výuka bude probíhat vždy od 8:30 do 11:30. Studentům, jejichž výuka připadne na 25.3.2016 (státní svátek), se doporučuje zúčastnit se paralelní seminární skupiny, ve které bude řešen základ pro další navazující semináře.
logolink opvk
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.