EN

PrF:MP212Zk Sociologie práva - Informace o předmětu

MP212Zk Sociologie práva

Právnická fakulta
jaro 2008
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Rozvrh
Po 25. 2. až Pá 23. 5. St 13:30–15:00 140, St 18:15–19:45 140
Předpoklady
NOW ( MP212Z Sociologie práva sem ) || MP212Z Sociologie práva sem || MP102Z Sociologie práva sem || CM212Z Sociologie práva sem
Základní znalosti ze střední školy z oblasti společenských věd
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Sociologie práva studuje reciproční vztah práva a společnosti, mechanismus působení práva ve společnosti a funkce a roli práva ve společnosti.
Osnova
  • Vymezení sociologie práva. Hlavní představitelé a směry sociologie práva. Sociokulturní systém a právo. Právo v sociální realitě. Právo a společenské skupiny. Sociální deviace a společenská kontrola. Sociální empirie práva.
Literatura
  • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. 335 s. ISBN 8086898725. info
  • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva v textech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 154 s. ISBN 8021018151. info
  • VEČEŘA, Miloš. Teorie sociálního státu. Brno: Iuridica Brunensia, 1995. 141 s. ISBN 80-85964-20-1. info
  • URBANOVÁ, Martina. Systémy sociální kontroly a právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 191 s. Právo, studie, 316.4.05-026.17. ISBN 80-86898-94-6. info
  • Sociologie práva :systémově teoretický přístup k modernímu právu. Edited by Jiří Přibáň. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 197 s. ISBN 80-85850-18-4. info
  • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. In Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1995. ISBN 80-85850-06-0. info
  • Velký sociologický slovník. Sv. 1, A-O. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 747 s. ISBN 80-7184-164-11. info
  • Velký sociologický slovník. 2, P - Ž. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. S. 749 - 1. ISBN 80-7184-310-51. info
Metody hodnocení
Zápočet za aktivní účast na seminářích a zvládnutí probíraných témat Zkouška písemná nebo ústní
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011.