EN

PrF:MP212Zk Sociologie práva - Informace o předmětu

MP212Zk Sociologie práva

Právnická fakulta
jaro 2011
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Rozvrh
St 13:30–15:00 140, St 18:15–19:45 140
Předpoklady
NOW ( MP212Z Sociologie práva sem ) || MP212Z Sociologie práva sem || MP102Z Sociologie práva sem || CM212Z Sociologie práva sem
Základní znalosti ze střední školy z oblasti společenských věd
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je zprostředkovat sociologické chápání práva, které představuje podstatný metodologický koncept práva. Studenti budou schopni: - identifikovat jednotlivé prvky mechanismu právní regulace, - vysvětlit mechanismus působení práva ve společnosti, - charakterizovat funkce a roli práva ve společnosti, - posoudit vztah práva - právního vědomí – právního chování, - definovat pojem sociální deviace.
Osnova
 • Vymezení sociologie práva. Hlavní představitelé a směry sociologie práva. Sociokulturní systém a právo. Právo v sociální realitě. Právo a společenské skupiny. Sociální deviace a společenská kontrola. Sociální empirie práva.
Literatura
 • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. 335 s. ISBN 8086898725. info
 • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva v textech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 154 s. ISBN 8021018151. info
 • VEČEŘA, Miloš. Teorie sociálního státu. Brno: Iuridica Brunensia, 1995. 141 s. ISBN 80-85964-20-1. info
 • URBANOVÁ, Martina. Systémy sociální kontroly a právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 191 s. Právo, studie, 316.4.05-026.17. ISBN 80-86898-94-6. info
 • Sociologie práva :systémově teoretický přístup k modernímu právu. Edited by Jiří Přibáň. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 197 s. ISBN 80-85850-18-4. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. In Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1995. ISBN 80-85850-06-0. info
 • Velký sociologický slovník. Sv. 1, A-O. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 747 s. ISBN 80-7184-164-11. info
 • Velký sociologický slovník. 2, P - Ž. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. S. 749 - 1. ISBN 80-7184-310-51. info
Výukové metody
Přednášky s prezentacemi.
Metody hodnocení
Zkouška písemná, 4 otevřené otázky, minimálně 50% správných odpovědí. Zkouška ústní, 1 vylosovaná otázka a přehled o 4 dalších otázkách, minimálně 50% správných odpovědí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2011/MP212Zk