EN

PrF:CM411Z Psychologie sem - Informace o předmětu

CM411Z Psychologie pro právníky - seminář

Právnická fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc. (cvičící)
JUDr. Michal Faltus (pomocník)
Garance
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Věra Šilingrová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CM411Z/01: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každý lichý čtvrtek 13:30–15:00 302, D. Houbová
CM411Z/02: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každý lichý čtvrtek 15:05–16:35 316, D. Houbová
CM411Z/03: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každý lichý čtvrtek 18:15–19:45 211, D. Houbová
CM411Z/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Houbová
Předpoklady
NOW ( CM411Zk Psychologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem výuky je poskytnout úvod do psychologie pro právníky. Výuka je rozdělena do těchto základních částí:psychické procesy a stavy včetně jejich psychopatologie a aplikace poznatků v právu.
Osnova
  • Kognitivní procesy a stavy (vnímání, pozornost,paměť, myšlení, řeč, intelekt).Motivační procesy a stavy(emoce, potřeby, pudy, vůle). Volní jednání. Obecná charakteristika a psychopatologie psychických procesů a stavů. Právně aplikační význam.
Literatura
  • HOUBOVÁ, Drahomíra. Psychologie pro právníky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 279 s. ISBN 9788073801007. info
  • Psychologie. Edited by Rita L. Atkinsonová. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. xxiii, 751. ISBN 80-7178-640-3. info
Metody hodnocení
Výuka je povinná, vyžaduje se samostatná práce s prameny a aktivní vystoupení nabo zápočtová seminární práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012.