CM411Z Psychologie pro právníky - seminář

Právnická fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc. (cvičící)
JUDr. Michal Faltus (pomocník)
Garance
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Věra Šilingrová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CM411Z/01: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každý lichý čtvrtek 13:30–15:00 302, D. Houbová
CM411Z/02: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každý lichý čtvrtek 15:05–16:35 316, D. Houbová
CM411Z/03: Po 1. 3. až Pá 21. 5. každý lichý čtvrtek 18:15–19:45 211, D. Houbová
CM411Z/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Houbová
Předpoklady
NOW ( CM411Zk Psychologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je poskytnout úvod do psychologie pro právníky. Výuka je rozdělena do těchto základních částí:psychické procesy a stavy včetně jejich psychopatologie a aplikace poznatků v právu.
Osnova
  • Kognitivní procesy a stavy (vnímání, pozornost,paměť, myšlení, řeč, intelekt).Motivační procesy a stavy(emoce, potřeby, pudy, vůle). Volní jednání. Obecná charakteristika a psychopatologie psychických procesů a stavů. Právně aplikační význam.
Literatura
  • HOUBOVÁ, Drahomíra. Psychologie pro právníky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 279 s. ISBN 9788073801007. info
  • Psychologie. Edited by Rita L. Atkinsonová. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003, xxiii, 751. ISBN 80-7178-640-3. info
Metody hodnocení
Výuka je povinná, vyžaduje se samostatná práce s prameny a aktivní vystoupení nabo zápočtová seminární práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012.