MP809Zk Správní právo II

Právnická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Radislav Bražina, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (cvičící)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Kamil Jelínek (pomocník)
Mgr. Bc. Ivo Keisler (pomocník)
JUDr. Anna Richterová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Út 13:30–15:00 030, Út 13:30–15:00 136
Předpoklady
(( NOW ( MP809Z Správní právo II sem ) || MP809Z Správní právo II sem ) && ( MP717Z Správní právo I || MP615Z Správní právo I )) || MP606Z Správní právo I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje znalosti o základech právní úpravy a základních pojmech, institutech a procesních postupech ve vybraných odvětvích veřejné správy z oblasti bezpečnostní, hospodářské a kulturně-vzdělávací, a dále o systému a úpravě právních záruk ve veřejné správě, systému soudní kontroly veřejné správy, odpovědnosti za škodu a za nemateriální újmu způsobenou při výkonu veřejné správy.
Výstupy z učení
Student po úspěšném absolvování předmětu: - má znalosti o základech právní úpravy a základních pojmech, institutech a procesních postupech ve vybraných odvětvích veřejné správy z oblasti bezpečnostní, hospodářské a kulturně-vzdělávací - má znalosti o systému a úpravě právních záruk ve veřejné správě, systému soudní kontroly veřejné správy, odpovědnosti za škodu a za nemateriální újmu způsobenou při výkonu veřejné správy.
Osnova
  • Základ právní úpravy a základní pojmy, instituty a procesní postupy ve vybraných odvětvích veřejné správy z oblasti bezpečnostní, hospodářské a kulturně-vzdělávací. Systém a úprava právních záruk ve veřejné správě, systém soudní kontroly veřejné správy, odpovědnost za škodu a za nemateriální újmu způsobenou při výkonu veřejné správy.
Literatura
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019.