MV926K Právnické výpočty

Právnická fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Danuše Spáčilová
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Věra Šilingrová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MV926K/01: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každé liché úterý 13:30–15:00 129, A. Ptašnik
MV926K/02: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každé liché úterý 15:05–16:35 129, A. Ptašnik
MV926K/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Ptašnik
Předpoklady
! MV926Zk Práv.výpočty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Jiné omezení: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult.
Mateřské obory
Cíle předmětu
V rámci předmětu právnické výpočtu budou studenti schopni: - popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy, charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace výpočtů v právu - použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací, - rozpoznat problém v praxi a dovodit příslušnou právní regulaci, - vysvětlit právní stránku problému v praxi, - vyložit právní úpravu a doporučit možná řešení problému v praxi.
Osnova
  • Počítání
  • Počítání času
  • Úroky a úroky z prodlení
  • Souběhy plateb a dluhů
  • Náklady právní pomoci
  • Náhrada nákladů řízení
  • Náklady orgánů
  • Právnické dělení
Literatura
  • HULVA, Tomáš. Přehled judikatury ve věcech vyúčtování služeb advokátem. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2006. ISBN 80-7357-217-6. info
  • STAVINOHOVÁ, Jaruška, Marta MACHÁČKOVÁ a Lukáš MICHNA. Základy civilního procesu : multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 121 s. (Edice multimediálních pomůcek ; č. 11). ISBN 80-210-3602-8. info
Metody hodnocení
Znalosti studentů budou ověřovány písemným testem, který spočívá v ověření teoretických znalostí a v řešení komplexního praktického příkladu zaměřeného na spojení několika témat kurzu. Kolokvium bude probíhat v počítačové učebně a test může mít elektronickou podobu.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zkouška může být písemná i ústní.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 12. 2018 01:49, 51. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému