MV926K Právnické výpočty

Právnická fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Danuše Spáčilová
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Věra Šilingrová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MV926K/01: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé liché úterý 15:05–16:35 215, A. Ptašnik
MV926K/02: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé liché úterý 16:40–18:10 215, A. Ptašnik
MV926K/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Ptašnik
Předpoklady
! MV926Zk Práv.výpočty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Jiné omezení: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult.
Mateřské obory
Cíle předmětu
V rámci předmětu právnické výpočtu budou studenti schopni: popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy, charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace výpočtů v právu;
použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací;
rozpoznat problém v praxi a dovodit příslušnou právní regulaci;
vysvětlit právní stránku problému v praxi;
vyložit právní úpravu a doporučit možná řešení problému v praxi;
Osnova
  • Počítání
  • Počítání času
  • Úroky a úroky z prodlení
  • Souběhy plateb a dluhů
  • Náklady právní pomoci
  • Náhrada nákladů řízení
  • Náklady orgánů
  • Právnické dělení
Literatura
  • HULVA, Tomáš. Přehled judikatury ve věcech vyúčtování služeb advokátem. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2006. ISBN 80-7357-217-6. info
  • STAVINOHOVÁ, Jaruška, Marta MACHÁČKOVÁ a Lukáš MICHNA. Základy civilního procesu : multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 121 s. (Edice multimediálních pomůcek ; č. 11). ISBN 80-210-3602-8. info
Výukové metody
Praktická cvičení
Metody hodnocení
Znalosti studentů budou ověřovány písemným testem, který se bude skládat z teoretické části a z řešení komplexního praktického příkladu zaměřeného na spojení několika témat kurzu. Kolokvium bude probíhat v počítačové učebně a test může mít elektronickou podobu.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/elearning/warp.pl?fakulta=1422;obdobi=4744;kod=MV926K;nbloku=Doch%C3%A1zka%20MP312K;qurl=%2Fel%2F1422%2Fpodzim2009%2FMV926K%2Findex.qwarp;zpet=https:%2F%2Fis.muni.cz%2Fauth%2Fucitel%2Fwarp_predmet_vyber.pl%3Ffakulta%3D1422%3Bobdob
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zkouška může být písemná i ústní.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 10. 2018 14:18, 42. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému